Objavljeno u kategoriji BiH na 13.12.2018 16:11:00

Šantić pojasnio prijedlog popune Doma naroda Federalnog parlamenta

Foto Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Branko Petrić, predsjednik Centralne izborne komisije kazao je da je od četiri opcije koje su pripremile stručne službe jedna odmah odbačena, dok su tri ostale približno neprihvatljive.

- Sve u sebi sadrže određeni stepen kontradiktornosti sa nečim. Kolege su sebi uzele za obavezu da ih prouče i pokušaju popraviti. Meni su sve opcije neprihvatljive, ali će jedna morati biti prihvaćena, ali uz jedan uslov. Ovdje se nadmeću da li će jedan narod imati odavde ili odande više manje, a niko ne pominje situaciju da jednome narodu apsolutno nije obezbijeđen ustavni princip konstitutivnosti i pariteta - kazao je Petrić.  

Petrić je kazao da će pokušati pronaći normu kako bi se omogućilo paritetno zastupanje i srpskog naroda u FBiH. Dodao je i da će, ukoliko ne bude još prijedloga, on dati svoj prijedlog.

- Ako riješimo loše povratka nema. Ako su toliko godina čekali neki koji su trebali da riješe neka sačekaju još koji dan pa ćemo mi nešto uraditi pa kome pravo, a kome ne.

Ahmet Šantić i Suad Arnautović zajedno su pripremili prijedlog poštivajući ustavni princip, princip Izbornog zakona, minimalne zastupljenosti-maksimalne zastupljenosti, pariteta i teritorijalne zastupljenosti koristeći Popis iz 1991. godine.

- Našim aktom smo htjeli da prije svega budu obuhvaćeni principi Ustava FBiH koji se odnose na minimalnu zastupljenost da iz svakog kantona bude minimalno jedan, a također smo išli i mimo Ustava. Ukoliko nema izabranih predstavnika iz bilo kojeg konstitutivnog naroda, a nakon kompletne procedure koja je predviđena Izbornim zakonom i našim uputstvom da unesemo jednu odredbu koja bi nam omogućavala da od onih neizabranih zastupnika u kantonalnim skupštinama, a koji imaju najveći broj glasova u krajnjem slučaju omogućimo izbor da bismo popunili onaj krajnji broj od 17.

Šantić je kazao da će svi akti biti podložni ocjeni ustavnosti, ali da očekuje još prijedloga o kojima će se izjašnjavati članovi CIK-a na sljedećoj sjednici koja će biti održana sljedeće sedmice. 

- Ovo je suviše ozbiljna materija da bi bila predmet rješavanja samo jedne institucije, u ovom slučaju CIK-a.

Prema prijedlogu koji su izradili Šantić i Arnautović iz Unsko-sanskog kantona bira se pet delegata (dva Bošnjaka, jedan Hrvat, dva Srbina). Iz Posavskog kantona biraju se tri delegata, odnosno po jedan iz sva tri konstitutivna naroda, iz Tuzlanskog kantona bira se devet delegata (četiri iz bošnjačkog, dva iz reda srpskog, jedan iz hrvatskog naroda i dva iz reda ostalih). Iz Zeničko-dobojskog kantona bira se osam delegata i to tri iz bošnjačkog, dva iz hrvatskog, dva iz srpskog naroda i jedan iz reda ostalih. Iz BPK-Goražde birala bi se tri delegata iz svakog konstitutivnog naroda po jedan. Iz Srednjobosanskog kantona bira se šest delegata (jedan iz bošnjačkog, tri iz reda hrvatskog i jedan iz reda srpskog naroda). Iz HNK biralo bi se šest delegata i to jednog Bošnjaka, tri Hrvata, jednog Srbina i jednog i reda ostalih.

Raspored delegata iz Zapadnohercegovačkog kantona bio bi dva Hrvata, jedan Bošnjak i jedan Srbin. Iz Kantona 10 birala bi se četiri delegata i to jedan Bošnjak, dva Hrvata i jedan Srbin.

Deset delegata biralo bi se iz Kantona Sarajevo i to dva Bošnjaka, jedan Hrvat, pet Srba i dva iz reda ostalih.