Objavljeno u kategoriji BiH na 10.12.2018 17:22:04

U CIK-u šute, iz OHR-a ističu važnost pravovremenog formiranja vlasti i poštivanja Ustava FBiH

Foto Patria

SARAJEVO, (Patria) - Još uvijek nema naznaka da će Centralna izborna komisija donijeti odluku o formiranju vlasti, odnosno popuni Doma naroda Parlamenta Federacije BiH nakon izbora u BiH održanih 7. oktobra 

Iz ove institucije još uvije zid šutnje, čak i na upite medija o tome „zašto stručne službe CIK-a nisu postupile po naređenju članova CIK-a i izradile moguća rješenja za popunu Doma naroda Parlamenta FBiH“. Članovi CIK-a objašnjavaju tek da se uposleni u stručnim službama boje ponuditi rješenja. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić je izjavila: „Nemam srca ljudima išta zamjerati, jer znam šta su prošli kada je materijal iscurio vani (u medije op.a)“.

HDZ BiH traži da se Federalni Dom naroda popuni prema Popisu stanovništva iz 2013. godine, što bi značilo i dominaciju te stranke u tom domu. Iz ostalih stranaka u FBiH upozoravaju da bi primjena popisa iz 2013., a ne onog iz 1991. godine, značilo priznavanje etničkog čišćenja u BiH iz devedesetih godina, jer se još uvijek svi povratnici nisu vratili u domove u kojima su živjeli do 1991., što nalaže i Aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.  

Odredba Ustava FBiH glasi: "Konstitutivni narodi i grupa ostali bit će proporcionalno zastupljeni u javnim institucijama u FBiH. Kao ustavni princip, takva proporcionalna zastupljenost će se bazirati na popisu iz 1991. godine, dok se Aneks 7 u potpunosti ne provede."

Raspodjela mandata u Domu naroda FBiH po popisu iz 2013. isključila bi mogućnost da u taj dom budu birani delegati iz reda bošnjačkog naroda iz Livna, Posavine, Zapadne Hercegovine, dok u Domu naroda ne bi bilo Hrvata iz Unsko-sanskog kantona, niti Srba iz Goražda i Posavine.

Činjenica da vodeće političke partije u FBiH nisu uspjele postići dogovor u vezi popune Doma naroda u Federaciji, . ostavilo je obavezu da to urade članovi CIK-a.

Odluke CIK-a nema ni nakon mišljenja Federalnog zavoda za statistiku, iz kojeg navode da nema sumnje da u slučaju popune Doma naroda još uvijek treba primjenjivati Popisu stanovništva iz 1991. godine.

Službe CIK-a su 30. novembra dobile zadatak da izrade više prijedloga u vezi s budućim preraspodjelama mandata u Domu naroda FBiH u skladu s raspravom članova CIK-a, ali još uvijek nema takvih prijedloga.

Na pitanje Uredu visokog predstavnika u BiH šta se dešava i šta će se desiti ako izostane odluka CIK-a u slučaju popune Doma naroda, iz OHR-a odgovaraju:

"Ured visokog predstavnika dosljedno ističe važnost pravovremenog formiranja vlasti kao i  to da svako rješenje za Dom naroda FBiH mora biti u skladu sa Ustavom FBiH", kaže za Patriju Ljiljana Radetić glasnogovornica OHR-a.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android