Objavljeno u kategoriji Specijal na 15.11.2018 19:30:41

Izetbegovići podržavaju Novalića za novi premijerski mandat, CCI upozorava na brojne propuste Vlade

Foto Patria

(Patria) - Još je neizvjesno ko će činiti većinu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Stranke demokratske akcije ističu kako imaju izborni legitimitet sastaviti novu vlast, premda za sada sve stranke odbijaju ući u koaliciju sa njima, izuzev HDZ-a. 

Uspiju li na koncu formirati većinu u Federaciji, Fadil Novalić ima podršku predsjednika stranke Bakira Izetbegovića da na toj poziciji ostane i naredne četiri godine. „Najbitniji su rezultati Novalićevog rada, a oni su mjerljivi i ulijevaju optimizam“, odgovorio je Izetbegović na kritike opozicije koja je tražila premijerovu ostavku.

Na novinarsko pitanje ima li ambicije da bude imenovana za predsjednicu Vlade Federacije BiH, Sebija Izetbegović je odgovorila da bi na toj poziciji radije vidjela aktuelnoh premijera: „Ako bih se ja pitala, gospodin Fadil Novalić bio bi opet premijer. On je dobro radio posao i treba da završi sve što je započeo. Pokazao je izvrsne kvalitete, stabilnost i sposobnost u teškim situacijama. I ima divnu osobinu – nije sujetan. Otvoren je za razna mišljenja i sugestije, saradnju iz široke osnove, a to donosi najbolje rezultate“, izjavila je Izetbegović, čiji je utjecaj u SDA sve snažniji. 

Sam Novalić je za medije ranije kazao da „ako se kockice slože, ponajprije političke naravi da neko stavi na mene izbor te ako procijenim da je to moguće provoditi kroz Vladu s harmoničnijom koalicijom, i na kraju krajeva, ako bi unaprijed bio dogovoren sadržaj koalicije, a ne raspodjela po resorima, svakako bih se prihvatio tog posla.“

Jesu li rezultati Novalićeve Vlade sjajni kako ih predstavljaju Izetbegovići. Prema monitoringu Centara civilnih inicijativa (CCI) protekli četverogodišnji mandat obilježen je malim brojem usvojenih zakona, Vlada nije donijela Akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, ključna pitanja za građane FBiH Vlada je rješavala na telefonskim sjednicama čime je pokazala da neozbiljno pristupa svom poslu. 

„Ozbiljno se kasni sa Akcionim planom za realizaciju Reformske agende, za period 2015. - 2018“, navodi se u izvještaju CCI-a. Iz te nevladine organizacije, s druge strane, ističući kako su na rad Vlade svakako utjecale i nesuglasice među političkim partijama, odnosno koalicionim partnerima.

U Monitoringu rada Vlade FBiH od 12.10. 2014. do  30. 06. 2018. se još navodi:

  Telefonske sjednice za važna pitanja

Vlada Federacije BiH ni u jednoj godini aktuelnog mandata nije u potpunosti ispoštovala obavezu održavanja redovnih sjednica Vlade jednom sedmično. Broj hitnih i telefonskih sjednica pokazuje ozbiljan problem u radu i planiranju. Naime, čak 43% održanih sjednica Vlade FBiH, u posmatranom periodu, su bile hitne i telefonske. Pri tome telefonske sjednice se, vrlo često, upotrebljavaju u neprimjerene svrhe. Vlada FBiH, naime, na telefonskim sjednicama je dogovarala imenovanja i razrješenja sa upravljačkih i rukovodnih funkcija u javnim preduzećima i upravi. S druge strane, na takvim sjednicama su usvajane mjere za koje je potreban ozbiljan pristup i vrijeme i za koje bi, u najmanju ruku, bilo mnogo primjerenije da budu razmatrane na redovnim sjednicama. Navedimo samo primjer Okvirne energetske strategije, Strategija saobraćaja, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku ili Saglasnosti za provođenje postupka prodaje hotela „ERO“ Mostar.

   Nedovoljan broj donešenih zakona

Analiza rezultata rada Vlade, u aktuelnom mandatu, pokazuje da je najveću produktivnost imala u prva 3 kvartala nakon rekonstrukcije Vlade u oktobru 2015., odnosno, nakon formiranja nove vladajuće koalicije, da bi se u nastavku, sukobi unutar koalicije značajno odrazili na rezultate. 

U radu Vlade Federacije BiH, u aktuelnom mandatu, nalazimo potvrdu teze da kvantitet ne znači nužno i kvalitet. Naime, poređenje sa rezultatima ostvarenim u prethodnom mandatu, također opterećenom političkim turbulencijama i problemima u funkcionisanju vlasti, ukazuje na nešto veću produktivnost Vlade FBiH u aktuelnom mandatu - za 13%.

No, analiza razmotrenih mjera ukazuje na vrlo mali procenat onih najznačajnijih – zakona je svega 3%, a strategija 0,2% u ukupnoj masi razmotrenih mjera, tokom ovog mandata. Što je dovelo do toga da je i po broju utvrđenih zakona i po broju donešenih strategija, u aktuelnom mandatu došlo do pada u odnosu na rezultate iz prethodnog mandata.
Vlada FBiH je, u aktuelnom mandatu, utvrdila 166 zakona (133 u prijedlogu i 33 u nacrtu). Što je za čak 74 manje nego u prethodnom mandatu (u kome je utvrđeno 240 zakona). Istovremeno je utvrdila 9 strategija, dok je u prethodnom mandatu utvrđeno 12 njih.

Dakle, najviše što je Vlada FBiH uspjela da realizuje, od planiranog u nekoj godini, je svega nešto više od trećine zakona iz programa rada za tu godinu. Loša realizacija planiranih obaveza, rezultirala je neusvajanjem čitavog niza mjera koje su dobro kreirane i pravilno implementirane mogle pozitivno uticati na kvalitet života građana FBiH. Spomenimo samo da nije kreirano i utvrđeno čak 18 strategija koje su bile planirane programima rada donešenim od strane Vlade FBiH u ovom mandatu. I ogroman broj značajnih zakona. Pri tome, dodatno apsurdno je da su neke od nerealizovanih strategija prestale biti planirane programima rada za narednu godinu, kao da je potreba za njima odjednom nestala.

Dodatno zabrinjava i struktura utvrđenih zakona. Više od polovine zakona koje je Vlada FBiH utvrdila tokom aktuelnog mandata su tek izmjene i dopune postojećih zakona. A tek 47% su novi, tzv.temeljni zakoni.

  Siva ekonomija

Još uvijek nije utvrđen ni Akcioni plan Vlade FBiH za borbu protiv sive ekonomije.

Iako je trebao biti završen početkom maja 2017. i iz institucija tvrde da kontinuirano rade na njemu, ovaj važni dokument se nije pojavio na sjednicama Vlade ni do kraja 2017. ni do kraja drugog kvartala 2018. S druge strane eskalacija sukoba između koalicionih partnera i ponovno stavljanje prioriteta na tzv. rješavanje nacionalnog pitanja, potpuno je, iz fokusa, potisnulo Reformsku agendu, koja je trebala da otvori i ubrza reformske procese u zemlji i integraciju BiH u EU. 

  Kasni se sa Reformskom agendom

Sa realizacijom Akcionog plana za realizaciju Reformske agende, za period 2015. - 2018. se ozbiljno kasni. U posljednju godinu predviđenog roka za realizaciju ovog akcionog plana, ušlo se sa manje od 50% u potpunosti realizovanih mjera.
Godišnji Program rada Vlade F BiH, kao jedan od njenih ključnih dokumenata, koji bi trebao i definisati smjernice za rad Vlade i podstaći efikasnost, mjerljivost i transparentnost tog rada, nijednom, tokom aktuelnog mandata nije usvojen na vrijeme, odnosno, prije početka godine na koju se odnosi. 

  Vlada kasni sa Budžetom

Ni svoje obaveze u vezi budžeta, Vlada FBiH nijednu godinu aktuelnog mandata nije izvršila na vrijeme. Nijedan nacrt budžeta FBiH, u posljednjih pet godina, od kako je na snazi novi Zakon o budžetima u FBiH, nije donesen u roku koji propisuje Zakon. Inače, u odnosu na prethodni mandat, budžetska sredstva su uvećana za preko dvije milijarde KM, sumarno, a u posljednjoj godini aktuelnog mandata, usvojen je i najveći budžet do sada.

Kompletan Monitoring rada Vlade FBiH od 12.10. 2014. do  30. 06. 2018. dostupan na LINKU

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android