Objavljeno u kategoriji Biznis na 05.11.2018 15:25:34

Za deset mjeseci u FBiH uplaćeno 4,2 milijarde KM poreza, doprinosa, taksi i naknada

Foto Patria

(Patria) - Porezna uprava Federacije BiH je saopćila da je su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – oktobar 2018. godine uplatili 4.264.429.966 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za  286.616.293 KM više u odnosu na januar – oktobar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,21%.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.10.2018. godine je 527.586 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.