Objavljeno u kategoriji BiH na 19.10.2014 10:25:22

Još 1890. godine štampana "Gramatika bosanskoga jezika"

Štampana 1890. godine

Polemike o imenu i postojanju bosanskog jezika vode se već godinama, a posljednji događaji sa preimenovanjem u "Bošnjački jezik" u školama na području RS-a, izazvali su reakcije javnosti, a nešto manje struke, piše bh. novinska agencija Patria.

Tako se ovih dana može pronaći fotografija priručnika "Gramatika bosanskoga jezika" koju je napisao Frane Vuletić, progfesor Velike gimnazije iz Sarajeva.

Izdavač ovog priručnika bila je Zemaljska vlada BiH. Bila je u upotrebi do 1911. godine, s tim da su je 1908. godine preimenovali i izbacili riječ bosanski, a zamijenili srpsko-hrvatskim.

Bosanski jezik je postojao i razvijao se na ovim prostorima vijekovima, a naziv bosanski jezik bio je u upotrebi sve 
do 1907. godine kada je odlukom Zemaljske vlade Austro-Ugarske monarhije taj naziv ukinut.