Objavljeno u kategoriji Svijet na 17.10.2014 20:03:25

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike traži da se izlaz na more Sutorina vrati BiH

Sutorina bi bio drugi izlaz BiH na more

Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) u saradnji sa Institutom za istraživanje genocida iz Kanade (IGK), te uz podršku američkih i kanadskih organizacija i intelektualaca javno upozorava sve političke subjekte u Bosni i Hercegovini, a posebno Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da je Sutorina dio državnog bosanskohercegovačkog teritorija, te da niko nema pravo na potpisivanje dokumenata u ime bosanskohercegovačke države i njenih građana, koji utiču na njen teritorijalni integritet, suverenitet, političku nezavisnost i internacionalni subjektivitet, prenosi bh. novinska agencija Patria (NAP).

- Bosna i Hercegovina je ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca sa dva izlaza na more: Neum kod Kleka i Sutorina kod Herceg Novog – navodi se u pismu KBSA i IGK-a.

- Ti su izlazi potvrđeni prije toga na Berlinskom kongresu 1878. godine. Dokazi o granicama Bosne i Hercegovine se nalaze u Beču i Dubrovniku i mogu se obezbijediti diplomatskim putem. Kod stvaranja AVNOJ-evske Jugoslavije, Bosna i Hercegovina je imala granice koje su utvrđene Berlinskim kongresom.

Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 31. januara 1946. godine je predviđao da samo Narodna skupština Federativne Narodne Republike Jugoslavije može vršiti razgraničenje između narodnih republika, kao i da se granice Narodne Republike Bosne i Hercegovine ne mogu mijenjati bez njenog pristanka.

Shodno tome Sutorina je ucrtavana na kartama kao bosanskohercegovački izlaz na otvoreno more. Razmjena teritorija Sutorine sa skoro 9.000 hektara i sedam kilometara morske obale kod bokokotorskog zaliva za Lovišta na Sutjesci izvršena je 1948. godine, nakon neformalnog usmenog sastanka Đure Pucara Starog iz Bosne i Hercegovine i Blaža Jovanovića iz Crne Gore, o čemu ne postoji nikakav pisani trag. Tek tada se pojavljuju prve karte koje Sutorinu ucrtavaju unutar Crne Gore.

Izražavajući mišljenje sjevernoameričkih Bošnjaka i mnogih američkih i kanadskih intelektualaca iz KBSA i IGK-a smatraju potpuno nerazumnim prihvatiti potpisivanje definitivnih granica sa Crnom Gorom dok Internacionalni sud pravde na osnovu bosanskohercegovačkog zahtjeva ne arbitrira to pitanje. Pravo raspolaganja državnim teritorijem, navodi se u njihovim pismu, ima samo Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i njeni građani. 

- Pozivamo Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao najviše organ vlasti, zadužen za zaštitu teritorijalnog integriteta države da odmah obustavi bilo kakve pregovore u cilju odricanja izlaza na otvoreno more.

KBSA i IGK će odmah informisati nadležne američke i kanadske organe o ovom slučaju i tražiti od njih aktivnost na zaštiti teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine na što su obavezne kao članice Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini – stoji, između ostalog, u otvorenom pismu sjevernoameričkih Bošnjaka koje su uputili Predsjedništvu BiH, prenosi NAP.

 

 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android