Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 03.10.2018 01:15:14

'Islam u kulturnom identitetu Europe' nova knjiga akademika Hafizovića

Presor Rešid Hafizović Foto Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Islam u kulturnom identitetu Europe nova je knjiga profesora Rešida Hafizovića, koja će biti promovirana večeras u Sarajevu.

Akademik Hafizović je profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, i jedan od najoštrijih kritičara društveno-politčkih odnosa u Bosni i Hercegovini ali i svijetu.

U opisu knjige „Islam u kulturnom identitetu Europe“ se, između ostalog, navodi:

„Godina 1948. proteklog stoljeća je bila odlučna u vezi sa okupljanjem svih paneuropskih pokreta koji su oktobra mjeseca te iste godine evoluirali u Europski pokret koji je nošen idejom da se Europa federalizira ili organizira u savez država nalik Sjedinjenim Državama, s ciljem: da se definitivno izbjegne novi rat u Europi i uspostavi mir koji će počivati na demokraciji i poštivanju ljudskih prava, i da se Europa do te mjere ojača i postane potpuno neovisna o hegemoniji Sjedinjenih Država i tadašnjeg Sovjetskog Saveza. Na tom susretu svih paneuropskih pokreta jasno je iskristalizirana potreba o pokretanju aktivnosti u vezi sa konstituiranjem jedinstvenog europskog kulturnog pokreta i paneuropske kulture. Bez jasno izražene svijesti o tome da svi europski narodi posjeduju zajedničku i jedinstvenu, univerzalnu europsku kulturu i kulturni identitet nije moguć nikakav razgovor o budućoj jedinstvenoj Europi, niti je moguće prevazići onaj depresivni stav o tome kako Europa još uvijek nema konsenzusnu definiciju o tome šta je njen kulturni identitet i da li ga uopće ima.
Ali ono što, u prvome redu, čini conditio sine qua non kod postizanja te konsenzusne definicije o europskom kulturnom identitetu jeste jasno i glasno priznanje o tome kako su europski muslimanski narod i njihova kultura na tlu Pirinejskog poluotoka, Sicilije, Malte i Balkana, skoro cijeli jedan milenij doprinosili svojim izuzetnim duhovnim vrijednostima podizanju i narastanju europskog kulturnog identiteta kao takvog. Dok te vrijednosti sa predznakom islamske religije ne pronađu svoje mjesto u srcu europskog kulturnog identiteta, višedecenijska priča o jedinstvenom kulturnom identitetu Europe ostat će samo isprazna tlapnja i izvor novih frustracija u današnjoj Europi.“

Izdavač knjige je Institut "Ibn Sina". Promocija će se održati u Naučnoistraživačkom institutu "Ibn Sina" u Sarajevu u ulici Potok 24.