Objavljeno u kategoriji BiH na 17.10.2014 09:37:16

Vilić: Naši službenici osposobljeni su za pružanje prve medicinske pomoći kod ranjavanja

Nakon uspješne vježbe, dodijeljeni certifikati

U sjedištu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH u Sarajevu održana su dvije taktičko-pokazne vježbe "Pružanje prve pomoći VIP ličnosti u slučajevima upotrebe vatrenog oružja", javlja reporetr bh. novinske agencije Patria. 

Naime, polaznici nisu znali šta će se desiti u vježbi, ali je faktor iznenađenja bio uspješan, a svim polaznicima dodijeljeni su certifikati.

Nakon okončane vježbe, Mirsad Vilić direktor DKPT istakao je kako je dužnost i obaveza ove policijske agencije da zaštiti VIP ličnosti te da ih žive i zdrave vrate njihovim porodicama.

- Dobijanjem ovih certifikata naši službenici postali su osposobljeni tačnije dodatno su edukovani za pružanje prve medicinske pomoći jer istraživanja pokazuju da u 70% slučajeva ukoliko se prva pomoć ne pruži kako treba u prvih deset minuta gubimo našeg štićenika. Naši službenici sada imaju znanja za situacije kod obilnih krvarenja i uspostavljanje pravilnog disanja - kazao je Vilić.

Direktor ICITAP-a Charles Bennet, izrazio je zahvalu Viliću, MO BiH, što su pristali na održavanje ovakve vježbe te je nagalsio da ovo nije kraj i da će i dalje raditi na dodatnim eduakcijama policijskih službenika.

Jason Deal, iz tima za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a u BiH posebno se zahvalio Hamdiji Subašiću, iz Oružanih snaga BiH koji je bio glavni instruktor u ovoj vježbi.

Službenici Direkcije koji rade na neposrednoj fizičkoj zaštiti VIP ličnosti na ovaj način usvajaju znanja i vještine koji će sigurnost podići na viši nivo. Vježba je izvedena u okviru obuke "Pružanje prve pomoći u slučajevima upotrebe vatrenog oružja" koja je počela u ponedjeljak, 13. oktobra. Obuka koja se realizuje pod mentorstvom elitnih instruktora Vojske SAD i Oružanih snaga BiH, sastavni je dio taktike specijalnih dejstava.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android