Objavljeno u kategoriji BiH na 24.09.2018 17:00:00

Sud potvrdio: Nalaz Ševala Kovačevića u slučaju Memić nestručan, nelogičan i neprihvatljiv

Kovačević u sudnici, dijelovi presude Kantonalnog suda u Sarajevu (Foto: Patria)

SARAJEVO, (Patria) - Sudsko vijeće u sastavu Igor Todorović (predsjednik), Mirsada Dučić Čaušević i Silvana Brković Mujagić u prvostepenoj oslobađajućoj presudi u slučaju Ljubo i Bekrija Seferović kojima se sudilo za izazivanje i spriječavanje dokazivanja saobraćajne nesreće u slučaju smrti Dženana Memića u potpunosti je odbacilo nalaz vještaka saobraćajne struke Ševala Kovačevića.

Sudsko vijeće smatra da je Kovačevićev nalaz kontradiktoran, te je neprihvatljiv za sud.

Kovačević je u simulaciji koju je prezentirao Sudu koristio parametre koji ne odgovaraju događajima od 8. februara 2016. godine niti se oslanjaju na svjedočenje Alise Mutap koja je bila u noći 8. februara 2016. godine u društvu sa Memićem. On je tvrdio da je nakon naleta vozila na pješake Memić „odbačen osam metara, a da je prije toga Memić odgurnuo Mutap koja se našla van gabarita vozila“.

Kako Sud primjećuje, Kovačević je u zaključku svog nalaza naveo „da pješaci idu jedno uz drugo u momentu udara vozila koji udar je bio sa leđa pješaka prednje čeonim bočnim dijelom na zaobljenom dijelu karoserije vozila, a na simulaciji saobraćajne nesreće koju je napravio pomoću programa kao i slika iste simulacije iz vještakovog nalaza prema kojoj vozilo prolazi između dva pješaka odnosno pješaci se nalaze jedno sa jednog bočnog dijela vozila drugo sa drugog“.

- Objašnjenje vještaka za ovu nelogičnost je da je Memić sportaš koji je vidio opasnost te da je najvjerovatnije ovu osobu gurnuo ili se sama snašla te se neposredno prije udara udaljavaju jedno od drugog. Za sud je ovakav nalaz neprihvatljiv pogotovo kada se uzme u obzir odgovor vještaka na pitanje zašto pješaci ne idu jedno uz drugo kako je to u simulaciji prikazano gdje je on odgovorio da po programu to nije izvodljivo. Sud zaključuje da vještak ovaj nalaz nije sačinio u skladu sa strukom, da su fotografije simulacije i sama simulacija kontradiktorne sa samim zaključkom kao i sa izjavom svjedoka Alise Mutap.

Sud u presudi navodi da je Mutap pred ovim sudom izjavila da su ona i preminuli Memić kretali se na način jedno pored drugog, da su im se ramena dodirivala. Sud smatra da su Kovačevićevi navodi „paušalni, špekulacija čak i neprimjereni i neozbiljni za jedno vještačenje“.

Sudsko vijeće dalje navodi da je vještak na pitanja odbrane ili sudskog vijeća da pojasni određene nejasnoće „ulazio u rasprave bez konkretnog odgovora sa primjetnom nervozom“.

Sud je ocijenio da je nalaz vještaka Kovačevića „nestručan, nelogičan, kontradiktoran samom zaključku datog nalaza te ostalim izvedenim materijalnim dokazima i saslušanim svjedocima.“

Može li Kovačević ostati sudski vještak?

Nakon ovakve presude Kantonalnog suda u Sarajevu i kompromitiranog nalaza u slučaju Memić postavlja se pitanje može li Kovačević ostati sudski vještak.

Prema važećem Zakonu o vještacima FBiH federalni ministar pravde razrješava vještaka na prijedlog Komisije. Prema članu 22. istog zakona Komisija vrši periodičnu ocjenu rada vještaka i predlaže, odnosno izriče odgovarajuće mjere o čemu obavještava ministra.

Sve primjedbe podnose se federalnom ministru pravde, a mogu ih podnijeti stranke, odnosno punomoćnici stranaka, kao i stručna udruženja i udruženje vještaka. Isto tako, prema Zakonu, predsjednici sudova odnosno organa koji vodi postupak prate rad vještaka i o svojim zapažanjima, odnosno primjedbama i izrečenim novčanim kaznama obavještavaju federalnog ministra pravde, te predlažu utvrđivanje odgovornosti vještaka u skladu sa ovim Zakonom.

Porodica Memić najavila je podnošenje krivičnih prijava protiv vještaka Kovačevića, te traže da se on ukloni sa spiska stalnih sudskih vještaka zbog propusta koje je napravio u slučaju Memić i lažnog vještačenja.

Ono što je posebno bilo nedopustivo tokom Kovačevićevog prezentiranja nalaza je demonstriranje trenutka udara vozila u Memića na način da je zakoračio ulijevo navodeći da je prije toga odgurnuo Mutap. U drugom trenutku Kovačević je sam sebe demantirao navodeći da je nalet vozila na pješake bio istovremen. On je dalje opisivao kontaktne tačke vozila sa tijelom mladića, iako je poznato da na tijelu mladića nisu pronađene povrede ispod pojasa.

Zakon jasno precizira kada se vještak može razriješiti dužnosti, a u ovom slučaju može se primijeniti član 25. „kada na njegov rad ima drugih ozbiljnih prigovora“.