Objavljeno u kategoriji Biznis na 03.09.2018 08:53:03

Završeno 47. zasjedanje CIGRE: Struja bez dima

Foto: Ilustracija

PARIZ, (Patria) - Novi strateški plan prezentiran i u „Brošuri budućnosti“, razmatran na 47. zasjedanju Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme - CIGRE, koje je u Parizu okončano ovog vikenda, promovisao je načelo „struja za sve“ bez obzira na ekonomsku moć. Shodno raspravi u jednoj od najznačajnijih sesija ovog skupa posvećenoj budućoj održivosti energetskog sistema iskazana je spremnost da se ekonomski manje razvijene zemlje članice da podrže u realizaciji njihovih nacionalnih planova u proizvodnji „čiste“ električne energije.

Na zasjedanju je saopšteno da je CIGRE u Africi, u saradnji sa Svjetskom bankom, već formiralo radnu grupu za taj dio svijeta. Konferencija u Parizu bila je prilika da se razmotre zadaci i pristup finansiranja elektroenergetskih projekata. Opredjeljenje je da se i u ovom dijelu svijeta ostvari krajnji zajednički cilj: potpuno anuliranje emisije štetnih gasova do kraja ovog stoljeća. 

Elektroenergetičari ubrzano prate tehnološki razvoj što se moglo zaključiti i po raspravi o globalnim perspektivama održivosti, izdržljivosti i distribuirane proizvodnje. Globalni sistem razvija se prema integralnoj i hibridiziranoj mreži koja sadrži elemente tradicionalnih i novih tehnologija, digitalnih i fizičkih, velikih i malih, koji rade sinergistički. Da se zaključiti da uticaj ove transformacije  dovodi do masovne ugradnje pametnih povezanih uređaja, velikih podataka i analitika kako bi oni koji odlučuju donijeli što boljer odluke  koje vode ka većoj pouzdanosti, sigurnosti i efikasnosti mreže.

Upravo je podizanje pouzdanosti u radu termoelektrane Kakanj bila tema referata grupe bosanskohercegovačkih stručnjaka koji su prezentirali na ovom velikom svjetskom skupu.

Delegaciju Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme na pariškoj konferenciji predvodio je Edhem Bičakčić koji je ponovo izabran za člana Administrativnog vijeća CIGRE. Delegacija BiH imala je brojne susrete sa delegacijama drugih nacionalnih komiteta i razmijenila brojne stručne informacije o iskustvima u radu komiteta ali i razvoju elektroenergetskog sistema, posebno izgradnji novih proizvodnih objekata.

Ovom prilikom istaknuta je kandidatura Sarajeva da iduće godine bude domaćin zasjedanja Upravnog odbora regionalne organizacije Međunarodnog vijeća za verlike električne sisteme.

Četrdeset sedmo zasjedanje CIGRE u Parizu održano je od 26. do 31. avgusta uz učešće 3.650 delegata i 8.55 stručnjaka iz 93 zemlje. Na ovom, u toku 2018. godine najvećem stručnom skupu u svijetu, prezentirano je 550 referata a svjetske kompanije proizvođači opreme, pružanja usluga u informatičkoj podršci sistemu i drugo, izlagali su na na 300 štandova.