Objavljeno u kategoriji BiH na 06.08.2018 16:41:26

Gdje je stala Halilovićeva 'Pravednost', nastavila je 'Pravda'

Isti ljudi i u Fondaciji Pravednost i u Pravdi

(Patria) - Fondacija za očuvanje historijskog nasljeđa 'Pravda' iz Sarajeva 2017. godine je dobila 205.000 KM od Ministarstva za boračka pitanja KS. Revizori su uočili da je ta fondacija osnovana samo dva mjeseca ranije. Među osnivačima ili članovima Upravnog odbora Fondacije 'Pravda' su i kadrovi Bosanskohercegovačke patriotske stranke (BPS) Sefera Halilovića, kao i kadrovi koji su već bili članovi Fondacije za zaštitu historijskih činjenica 'Pravednost'. Tu fondaciju, 'Pravednost', je osnovao u septembru 2013. godine pa u aprilu ove godine ugasio sin Sefera Halilovića, član Predsjedništva BPS-a  i zastupnik u Skupštini KS Semir Halilović.

U revizorskom izvještaju Ministarstva za boračka pitanja za 2017. godinu navodi se da je Fondacija 'Pravda' osnovana samo dva mjeseca prije raspisivanja javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude za 2017. godinu.

„Aplikacije su dostavile dvije fondacije. Fondacija za očuvanje historijskog naslijeđa 'Pravda', osnovana dva mjeseca prije objavljivanja javnog poziva (11.01.2017. godine), dostavila je aplikacije za dva projekta, dok je druga fondacija, Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima boračke populacije 'Sarajevo', dostavila aplikaciju za jedan projekat. Na prijedlog komisije za provođenje predmetnog javnog poziva, podržan je samo jedan projekat fondacije 'Pravda' i ovoj fondaciji dodijeljena su sredstva u iznosu 100.000 KM. Za drugi projekat komisija je konstatovala da nije dovoljno i adekvatno obrazložen, a 'posebno ako se ima u vidu da je Fondacija tek registrovana početkom tekuće godine i da su upitni prostorni i ljudski resursi neophodni za realizaciju jednog takvog projekta'“.

Dodatnih 105.000 KM Fondaciji 'Pravda' polovinom 2017. godine dodjeljuje ministar Muharem Fišo (BPS), prvo 85.000, a zatim u novembru 2017. novih 20.000 KM.

Prema registru Ministarstva pravde FBiH Fondaciju 'Pravda' zastupa Davut Zaljević. Zaljević je 2012. godine bio kandidat BPS-a za Skupštinu Kantona Sarajevo, a 2013. godine je imenovan u dvije boračke komisije Ministarstva za boračka pitanja KS?! Kao osnivači Fondacije se spominju Anisa Medar i Enver Tanjo. Treći osnivač je Enes Čukle. Zaljević je predsjednik Upravnog odbora Fondacije, a članovi su Adnan Velagić i Mesud Hero. Medar, Hero i Velagić obnašali su dužnost i u ranijoj Halilovićevoj Fondaciji 'Pravednost'. Medar je bila na platnom spisku Fondacije 2015. godine, te je za popis dokumenata i sistematizaciju ratnih zločina u jednom od projekata naplatila 4.500 KM. Tanji je tada plaćeno 20.000 KM za otkup dokumenata i istražiteljski rad. Adnan Velagić je aktuelni zastupnik BPS-a u Skupštini HNK!

Ugašena Halilovićeva Fondacija 'Pravednost' je od 2013. zaključno sa 2017. godinom od Ministarstva za boračka pitanja KS naplatila oko 1.200.000 KM. Na čelu tog ministarstva je već drugi mandat kadar BPS-a. Istragu o dodjeli budžetskog novca Fondaciji 'Pravednost' trenutno vodi Tužilaštvo KS.  

- Ministarstvo je posebnom odlukom od 28.03.2017. godine, bez javnog poziva, odobrilo i dodijelilo 15.000 KM i Fondaciji za zaštitu historijskih činjenica „Pravednost“ Sarajevo, u svrhu pružanja pomoći optuženicima i njihovim porodicama koji se odnosi na novootvoreni sudski proces – navodi se u revizorskom izvještaju Ministarstva za boračka pitanja KS, kao jedna od spornih tranši prebacivanja novca iz budžeta KS na račun Fondacije 'Pravednost'.

Osim Semira Halilovića, osnivači 'Pravednosti' bili su Medina Delalić, Nusret Halilović, Sead Gajević, Smajo Halilović. Članovi Upravnog odbora Fondacije bili su ta trojica Halilovića te Sead Gajević. Delalić je bila odgovorno lice Fondacije. Fondacija je bila registrirana na adresi Ćemaluša broj 6/2 u Sarajevu gdje je bilo i sjedište BPS-a.

Semir Halilović je u petak pisao redakciji Patrije: "Upozoravam Vas da tekst u kojem ste moje ime bezočno blatili i vrijeđali uklonite u roku od 24 sata, i da na naslovnici Vaših izdanja objavite JAVNO izvinjenje upućeno meni. U ponedeljak će protiv Vaših medija i urednika biti podnešena TUŽBA za klevetu zbog laži koje ste iznijeli."