Objavljeno u kategoriji BiH na 11.10.2014 13:05:25

Tužilaštvo KS: Vršimo predistražne radnje u vezi krivične prijave protiv gradonačelnika Komšića!

Komšić: Zloupotrijebio službeni položaj

Nedavno je novinska agencija Patria pisala kako je bivši uposlenik Gradske uprave Grada Sarajeva podnio krivičnu prijavu protiv aktuelnog gradonačelnika Ive Komšića, što je potvrdilo i Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.

- Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo preduzima određene predistražne radnje u okviru kojih se vrše provjere navoda iz krivične prijave s ciljem utvrđivanja eventualnog počinjenja krivičnog djela. Po završetku provjera, Tužilaštvo će se opredijeliti za preduzimanje daljnjih radnji i mjera iz svoje nadležnosti, a sve u cilju donošenja  konačne tužilačke odluke – kaže Alem Hamzić, portparol Tužilaštva KS.

Kako je navedeno u krivičnoj prijavi Komšić je, radeći protivno Zakonu o državnoj službi FBiH i protivno Pravilniku o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljanja državnih službenika u namjeri da drugom nanese štetu, zloupotrijebio svoj službeni položaj čime je počinio krivično djelo zloupotrebe službenog položaja.

Naime, Komšić je nedugo nakon imenovanja promijenio Pravilnik o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji, dok se oko istog vodi sudski postupak čime je počinio krivično djelo, a ujedno i povrijedio Statut Grada Sarajeva.

Komšić je zloupotrijebio svoj položaj i ovlaštenja jer je izmjenom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji direktno povrijedio Statut Grada Sarajeva.

Statut Grada Sarajeva jasno i decidno kaže da se izmjene i dopune o unutrašnjoj ogranizaciji donose uz saglasnost sa Gradskim vijećem.

- Bitno je napomenuti da upravo po nezakonito izmijenjenom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji raspisan konkurs za sekretara Gradske uprave Grada Sarajeva, dok zakonski provedeni konkurs stoji u ladici gradonačelnika, a sve po instrukcijama SDA – kaže naš izvor.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android