Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 05.06.2018 13:33:29

Nacionalni spomenik 'Saburina kuća' bit će opremljen novim rezbarenim namještajem

Saburina kuća u Sarajevu

Novi rezbareni namještaj, čija izrada je u toku, do sredine jula bi trebalo da bude postavljen u Saburinoj kući - nacionalnom spomeniku čiju sanaciju i restauraciju je pokrenula Općina Stari Grad prije nekoliko godina.

Nabavka namještaja za Saburinu kuću predstavlja dio pete faza implementacije projekta restauracije i sanacije Saburine kuće. U ovoj fazi bit će nabavljeno deset peškun stolova i 19 peškun stolica. Ova faza projekta košta oko 7.000 KM i za njenu implementaciju je zadužena Drvorezbarska radionica „Braća Nikšić“ iz Konjica.

- Stolovi i stolice bit će ručno izrađeni od propisno suhe i zdrave javorove građe, kako je to i predviđeno u projektu restauracije i sanacije Saburine kuće. Očekujemo da će stolovi i stolice u Saburinoj kući biti najkasnije do 18. jula, kako je to i definisano u ugovoru sa izvođačem - istakli su u Sektoru za lokalni razvoj.

Najavili su kako će po okončanju ove biti implementirana i druga faza uređenja enterijera Saburine kuće. U drugoj fazi, koja će koštati oko 7.500 KM, bit će rekonstruisane musandere na prizemlju i spratu.

- Novac u iznosu od 13.500 KM dobili smo od Federalnog ministarstva kulture i sporta na osnovu uspješno odobrenog projekta 'Restauracija i sanacija Saburine kuće', kojeg je pripremio naš sektor - pojasnili su u Sektoru za lokalni razvoj.

Kuća izgrađena u 18. stoljeću

Saburina kuća je izgrađena u 18. stoljeću kao porodična kuća Sabura, stare sarajevske esnafske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom. Mirazom je došla u posjed porodice Žiga. Kuća je prvobitno bila izgrađena kao stambeni kompleks koji se sastojao od: ženske i muške kuće, dvorišta, bašte i pomoćnih objekata. Objekat je bio u lošem stanju i prije rata, a u periodu od 1992/1995.godine značajno je stradao i oštećena je krovna konstrukcija, fasadni zidovi i prozori.

Saburinu kuću, muški dio sa dvorištem, koji je sagrađen oko 1750. godine, Općina Stari Grad je restaurirala i svečano otvorila 2014. godine, udahnuvši tako ponovo život ovom historijskom dragulju u srcu Starog Grada.

U Saburinoj kući moguća su vjenčanja, snimanja, fotografisanja

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo donio je 2015. godine Uputstvo kojim je utvrđen način korištenja objekta “Saburina kuća”. Unutrašnji prostor kuće može se koristiti za potrebe snimanja određenih programa (vjerskih, kulturnih, zabavnih i sl.), za potrebe obavljanja određenih fotografisanja, photo-shootinga, snimanja kataloga, modnih i drugih editorijala, te za potrebe snimanja vjenčanja, odnosno fotografisanja (foto-album) mladenaca, kao za sklapanje brakova. U prostoru može istovremeno boraviti maksimalno 50 (pedeset) osoba. Uputstvom je definisano da se objekat “Saburina kuća” za navedeno može koristiti samo ukoliko se sadržajem neće narušavati izgled i imidž objekta, a za iznajmljivanje prostora plaćaju se naknade.