Objavljeno u kategoriji BiH na 16.04.2018 16:27:21

Dopunjen Zakon BiH o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera

Foto:Patria

SARAJEVO, (Patria) - Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera radi daljnjeg usklađivanja s međunarodnim standardima i reguliranja  novih pravnih situacija u vezi s radom državnog zatvora.

Ministarstvo pravde dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH nakon što se ugrade sugestije sa današnje sjednice i mišljenja nadležnih institucija.     

Dopunama Zakona se, između ostalog, regulira buduća saradnja zatvorskog sistema BiH i zatvorskih sistema entiteta i Brčko Distrikta BiH, a nakon što počne raditi Zavod za izvršenje kivičnih sankcija pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine (državni zatvor).

Ta saradnja, između ostalog, omogućava entitetskim ministarstvima pravde i Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta BiH da od Ministarstva pravde BiH zatraže smještanje u državni zatvor visokorizičnih i opasnih zatvorenika. Istovremeno se reguliraju pitanja izjednačavanja položaja osuđenika po presudama entitetskog i Suda BiH za krivično djelo iz nadležnosti Krivičnog zakona BiH. Izmjenama i dopunama Zakona definiraju se i mjere bliskog nadzora koje se mogu ostvarivati putem elektronske narukvice sa GPS sistemom.

Ministarstvo pravde BiH prethodno je provelo postupak pravnih konsultacija u kojem je učestvovalo 60 pravnih subjekata i pojedinaca.