Objavljeno u kategoriji BiH na 13.04.2018 19:04:00

Nakon optužbi da je skrivao dokumente: Tužilac Janjić zatražio izuzeće sutkinje Begović

Foto:Patria

SARAJEVO, (Patria) - Nakon što su advokati Mirsad Islamović i Osman Mulahalilović predali zahtjev za izuzećem tužioca Miroslava Janjića u predmetu koji se vodi protiv Mensura Đakića i Begzada Kajtazija, stvari su se opet zakomplicirale. Tužilac Janjić je zatražio izuzeće sutkinje Džemile Begović. Zahtjev je odbačen. Time je nastavljen niz skandala koji su potresli ovaj proces.

Duže vrijeme advokatu Đakića Mulahaliloviću nije bio dozvoljen pristup videomaterijalima kao ključnim dokazima. Bilo je očigledno da se radi o opstrukciji odbrane i to od institucija države. Uzaludni su bili i zahtjevi Suda BiH prema Ministarstvu odbrane BiH. Radilo se o očiglednom izbjegavanju pravosudnog zahtjeva sa najviše instance. Sve se nastavilo i u očiglednom prikrivanju nekih dokumenata krucijalnih za odbranu Đakića i Kajtazija.       

Na ročištu od 2. februara 2018. godine, od Sudskog vijeća, Mulahaliloviću je naloženo, ukoliko sumnja da postoje dokazi koji se kriju od strane Tužilaštva u ovom procesu, da napravi uvid u tužilački spis. Naime, on je na ročištu 2. februara 2018. godine dokazao da izjava ključnog svjedoka Šefketa Lubinovića od 7. oktobra 2013. godine nije dostavljena uz optužnicu. Bilo je očigledno da je ovaj dokaz tužilac sakrio od odbrane. I pored naloga Sudskog vijeća da tužilac Janjić dopusti uvid u tužilački spis, on je to odbio, čak i prijeteći advokatu fizičkim obračunom.     

Već se vode postupci protiv nekih tužilaca koji su skrivali dokaze. Sumnja se da neki nevini ljudi čame u zatvorima jer su dokazi protiv njih bili sakriveni. Nažalost, advokati nemaju iskustva sa potrebom sravnjivanja tužilačkog spisa, a mnogi od njih i ne vjeruju da se tužioci smiju usuditi sakriti dokumenta.

VSTV BiH je upravo iz ovih razloga prikrivanja dokaza u Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u članu 7. uveo obavezu vođenja popisa spisa u CMS-u.

I advokat Islamović je našao da nedostaju dokumenta iz optužnog spisa Begzada Kajtazija. Konačno advokati Mulahalilović i Islamović su bez najave, na ročištu održanom 30. marta 2018., zatražili izuzeće tužioca Janjića zbog skrivanja dokumentacije.    

Ali, tužilac nastavlja sa neočekivanim postupcima, pa 2. aprila 2018. traži izuzeće predsjednice Sudskog vijeća Džemile Begović. Kao razlog tome tužilac je naveo da je Džemila Begović na ročištu od 30. marta sugerirala advokatu Mulahaliloviću da se sasluša vještak, pa tek onda da se zatraži izuzeće tužioca. Janjić je zbog toga optužio sutkinju Begović za favoriziranje jedne strane u postupku.

Janjić je naveo i tri navodno sporna predmeta u kojima je Sud donio odluku o izuzeću sutkinje Begović. Na njegov zahtjev je devetog aprila zasjedalo Vijeće Suda BiH u sastavu Lejla Konjić Dragović, Davorin Jukić i Tatjana Kosović i zahtjev tužioca Janjića je odbačen kao nedopušten.

Čemu vode ovi potezi tužioca Janjića? Da li je u pitanju odgađanje sudnjeg dana? Naime, još nije održana rasprava kolegija o zahtjevima advokata za izuzeće Janjića. Šta god se dogodi, ako i ostane u procesu, tužilac će konačno morati pokazati sadržaj svog tužilačkog  spisa. Tada će sve konačno biti jasno oko vrlo ozbiljnih optužbi za skrivanje dokumenata iz spisa.

Pravosuđe je uzdrmano ovim otkrićima. Neki advokati preispituju neke procese svojih klijenata osuđenih pod vrlo čudnim okolnostima. Koliko je do sada skriveno ključnih dokumenata i da li neki nevini ljudi zbog toga leže u zatvoru?

(S.O.)   

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android