Objavljeno u kategoriji Intervju na 26.09.2014 00:00:00

Odgovornost za uspjeh ili neuspjeh leži u rukama ovog naroda i predstavnika koje izabere

Moore: Vlasti BiH imaju obavezu jačati funkcinalnost države

Ambasador Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u BiH dao je intervju za bh. novinsku agenciju Patria u kojem između ostaloga govori o Izbornom zakonu BiH, obrazovanju, neprovođenju presuda ustavnih sudova... 

PATRIA: Kazali ste da Izborni zakon BiH nije savršen i da ima nedostataka. Na šta ste konkretno mislili i smatrate li da baš ti nedostaci dovode u pitanje regularnost izbornih procesa koji se provode u BiH?

MOORE: Hvala. Ovo je veoma važno pitanje. Nakon izbora 2010. godine, Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava dao je nekoliko preporuka s ciljem unapređenja izbornog procesa. Neke od njih su provedene, kao što je pitanje registriranja birača u Brčko Distriktu, bolja promocija učešća žena, te uvođenje krajnjih rokova za finansijsku reviziju stranaka. Međutim, izvjestan broj pitanja još nije riješen. To su pitanja poput provedbe presude Sejdić i Finci, redovne revizije i izmjene granica izbornih jedinica i broja birača izbornih jedinica, kao i pitanje veće transparentnosti u finansiranju stranaka.

Proces izmjene Izbornog zakona mora se odvijati unutar zvaničnih institucija, u parlamentu, te mora biti otvoren proces u sklopu kojeg se uzimaju u obzir mišljenja svih onih koji su uključeni. OSCE je, zajedno s ustavnopravnim komisijama dvaju domova Parlamentarne skupštine BiH, Centralnom izbornom komisijom i uz podršku eksperata OSCE-a i ODIHR-a, organizirao niz debata tokom 2013. i 2014. godine posvećenih različitim dijelovima Izbornog zakona. Ove debate doprinijele su izradi i usvajanju izmjena i dopuna Izbornog zakona koje su bile potrebne za održavanje izbora 2014. godine. Vjerujemo kako je uvođenje izmjena i dopuna ovog zakona od suštinskog značaja i spremni smo podržati sve aktivnosti po tom pitanju.

PATRIA: Oko 300 posmatrača OSCE-a nadzirat će oktobarske izbore. Da li je to dovoljan broj i šta će biti njihova glavna zadaća, odnosno ukoliko na samim biračkim mjestima uoče nepravilnosti da li postoji mehanizam da odmah reagiraju?

MOORE: Odgovornosti OSCE-a počele su u BiH s prvim postdaytonskim izborima 1996. godine, a naredni mjesec imaćemo preko 300 posmatrača. Pored glavnog tima ODIHR-a od 11 eksperata i 20 posmatrača na duže vrijeme, 300 posmatrača na kraće vrijeme biće raspoređeno širom države, kao i preko 30 članova Parlamentarne skupštine OSCE-a. Vijeće Evrope i nekoliko ambasada u BiH takođe će biti uključeni u posmatranje. Na hiljade domaćih, stranački neopredijeljenih, posmatrača biće raspoređeno širom države kako bi se osigurali fer i transparentni izbori, te smanjila bilo kakva mogućnost izborne prevare. Važno je istaći kako Izborna posmatračka misija ODIHR-a, koja prati regularnost izbora u BiH, ni u kom slučaju neće utjecati na izborni proces niti se uplitati. Svaka informacija o mogućim neregularnostima biće ozbiljno preispitana i navedena u konačnom izvještaju ODIHR-a.

PATRIA: Pitanje obrazovanja u BiH je prvorazredno političko pitanje. Djeca bošnjačke nacionalnosti su neravnopravna u odnosu na svoje vršnjake srpske nacionalnosti kada je riječ o maternjem jeziku i nacionalnoj grupi predmeta.  Da li OSCE može svoju posmatračku misiju proširiti, tačnije ojačati svoje nadležnosti i direktno utjecati da se prava djece na obrazovanje ne krše i da političari napokon prestanu djecu zloupotrebljavati za vlastite ciljeve?

MOORE:Postoji mnogo nerazriješenih pitanja na polju obrazovanja kako u Federaciji tako i u Republici Srpskoj. U okviru međunarodne zajednice, OSCE ima vodeću ulogu na polju obrazovanja. Neravnopravnost i diskriminacija pogađaju sve konstitutivne narode, kao i nacionalne manjine u BiH. Misija OSCE-a i dalje aktivno potpomaže razvoj dijaloga među akterima na polju obrazovanja u vezi s problemom Konjević Polja i Vrbanjaca, naročito kroz naše terenske urede u Srebrenici i Banjoj Luci, kako bi se pronašlo rješenje kojim bi se interesi djece stavili na prvo mjesto. Ali, u dugoročnijem smislu, od suštinskog je značaja prevazići privremene mjere, kao što je Privremeni sporazum o zadovoljenju posebnih potreba i prava djece povratnika,  koji uređuje pitanje nacionalne grupe predmeta i pitanje „dvije škole pod jednim krovom“ koji je na snazi već preko deset godina. 

Krajnje smo uvjereni kako je došlo vrijeme da se uvode trajna rješenja koja će osigurati potpunu ravnopravnost za sve učenike u svim školama u ovoj državi. Formiranje novih vlasti nakon izbora trebalo bi osigurati podlogu za ostvarenje napretka i spremni smo pružiti svaku podršku koja je potrebna kako bi se napredovalo po ovom pitanju. 

PATRIA: Diplomata ste sa dugogodišnjim iskustvom u BiH. Poznata vam je kompletna politička situacija. Kako promijeniti svijest ovdašnjih političara da napokon shvate kako primjera radi izvještaji OSCE-a nisu samo da bi se pročitali i ostavili u ladicu, već da ih treba implementirati. Ili recimo presude Suda u Strazburu.

MOORE: Hvala. Veoma mi je drago što sam se vratio u BiH. Dozvolite mi da počnem tako što ću kazati da vlasti BiH imaju obavezu jačati funkcinalnost države i vladavine prava, te rješavati pitanje diskriminacije. Na primjer, postoji oko 80 odluka ustavnih sudova u BiH koje različiti nivoi vlasti nisu implementirali. OSCE je pokrenuo ovo pitanje u razgovorima s domaćim akterima i nedavno je podržao održavanje regionalne konferencije na ovu temu na kojoj se raspravljalo o načinu na koji ovaj sistem funkcionira u susjednim državama, te o jačanju saradnje kako bi se omogućila provedba pomenutih odluka.

Predmet Sejdić i Finci je samo jedan od nekoliko predmeta koji su se vodili pred Evropskim sudom za ljudska prava u kojima je donesena presuda o sistemskim kršenjima ljudskih prava u BiH. Pažnja se jednako mora posvetiti provedbi ovih presuda, što zahtijeva izmjene i dopune zakona i strukturne reforme.

Ovdje smo kako bismo se pridržavali standarda i primjenjivali ih dok pružamo pomoć narodu u ovoj državi i njegovim predstavnicima. Ovi standardi se odnose na široku paletu pitanja, kao što su ljudska prava, vladavina prava, upravljanje i kontrola naoružanja, te, zapravo, odražavaju obaveze koje je ova država preuzela kao članica OSCE-a. Odgovornost za uspjeh ili neuspjeh leži u rukama ovog naroda i predstavnika koje izabere. Ako se postigne uspjeh, narod ove države će biti zaslužan za to. Ali, ako se uspjeh ne ostvari, mislim da će biti zadatak građana da procijene ko je odgovoran za neuspjeh.

PATRIA: Mnogi ovdašnji analitičari kažu da Vi kao američki diplomata koji fantastično poznaje politiku u BiH, niste bez razloga baš mjesec dana uoči izbora preuzeli ovu funkciju. Također, cijene da je Vašim dolaskom za očekivati da neće samo OSCE pojačati monitorng izbora kako bi se izbjegle izborne krađe, već da će to uraditi i američka administracija ali i jake zemlje članice EU. Kako to komentirate?

MOORE: Malo toga je savršeno kada je u pitanju politika ili diplomatija! Ja sam prilično dobro upoznat sa situacijom u BiH, te moja prethodna iskustva iz BiH i regije umnogome olakšavaju moj sadašnji posao. Veoma sam počastvovan što su me predsjedavajući OSCE-a i sekretarijat imenovali za šefa Misije u BiH. U ovom svojstvu, predstavljam interese ove organizacije koja broji 57 država članica. Takođe mi je veoma drago što mogu pružiti podršku aktivnostima Ureda OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava na posmatranju izbora.

Dok putujem kroz BiH i sarađujem s uglednim timom OSCE-a unutar mreže naših terenskih ureda, posebno cijenim toplu dobrodošlicu na koju nailazim kod ljudi s kojima se susrećem i u zajednicama koje posjećujem. 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android