Objavljeno u kategoriji BiH na 13.02.2018 08:17:35

Pred Vijeće ministara stigao Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH

Vijeće ministara

Na sjednici Vijeća ministara koja će biti održana danas 14. 2. 2018. godine, naći će se Nacrt zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti.

 Ministri će raspravljati i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovinekao i Nacrt okvirnog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe za financiranje projekta regionalne vodoopskrbe „Plava voda“, s Osnovama za zaključivanje navedenog sporazuma.

 Trebao bi biti utvrđen i Nacrt osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o statusu između Europske unije i Bosne i Hercegovine o djelovanjima koje izvršava Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Bosni i Hercegovini a na dnevnom redu je i Informacija o postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava koji pokreću pitanja povrede prava na pravično suđenje iz članka 6. Europske konvencije. Ministri će razmatrati i nekoliko Izvještaja o radu za 2017. godinu i to Izvještaj o radu Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Izvještaj o radu Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja za 2017. godinu i Izvještaj o radu Odbora za žalbe policijskih službenika za 2017. godinu.

Vijeće ministara utvrdit će i Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, predlagača Aleksandre Pandurević, zastupnice u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao i Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači Salko Sokolović, Senad Šepić, Sadik Ahmetović, zastupnici u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine