Objavljeno u kategoriji BiH na 11.02.2018 16:31:00

Vojnici OS BiH u sve težoj situaciji, Zakon o odbrani se i dalje krši!

Foto: Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Poznato je i već dugo se govori o tome kako su vojnici i podoficiri u Oružanim snagama  BiH najugroženija kategorija u državnim institucijama uzimajući u obzir visinu koeficijenta za obračun plaća i težinu posla kojim se bave.

Državni poslanici kažu da znaju za ovaj problem i da se intenzivno radi na rješavanju ovog problema, ali konkretnih pomaka nema.

Primjera radi, konobar u državnim institucijama i bilo koje drugo civilno lice u Ministarstvu odbrane BiH ima plaću koja je mnogo veća od plaće jednog vojnika i podoficira.

Jedan podoficir sa VSS i 30 godina radnog staža prima plaću po koeficijentu od 1,23 a što na kraju iznosi primanje od 700 KM, što je za 137 KM manje čak i od prosječne neto plate u FBiH!

- Jesu li nadležni upoznati sa odlaskom velikog broja vojnika iz OS BiH usljed nevjerovatnog iznosa plate od 600 KM i nevjerovatno nehumanih uslova, stotine i stotine neplaćenih radnih sati koje Ministarstvo odbrane uopšte ne prikazuje na platnoj listi, kao npr. straža, čuvarske službe, vježbe itd.? – pitaju pripadnici OS BiH.

Omjer koeficijenata između vojnika i podoficira sa jedne i oficira sa druge strane nevjerovatno je visok u korist ovih drugih, pa tako, jedan podoficir sa VSS i 30 godina radnog staža ima za oko 400 KM manju platu od jednog potporučnika sa VSS i jednim danom staža.

Veliki problem je i što vojnici i podoficiri u pojedinim udaljenim kasarnama sami od plaće finansiraju hranu, vodu i struju koja se potroši.

S druge strane kadroviranje u OS BiH sve teže ide. Prema usvojenoj rotaciji, Bošnjacima pripadaju mjesta prvog čovjeka Oružanih snaga kao i generalnog inspektora.

Mandat aktuelnom načelniku Zajedničkog štaba OS BiH, generalu Anti Jeleču, i njegovim zamjenicima generalima Mirku Tepšiću i Senadu Mašoviću, istekao je još u februaru prošle godine.

Ko će od visokih oficira biti imenovan na devet rotirajućih, komandnih pozicija u OS BiH trebalo je odlučiti Predsjedništvo BiH do 1. februara, ali to se nije desilo.

Na čelu Zajedničkog štaba u naredne četiri godine bit će Bošnjak.

Nezamislivo je da se u bilo kojoj zemlji krši Zakon o odbrani kao što je to slučaj u BiH.

- Kako je moguće da svi kriterijumi i ograničenja u trajanju mandata tako olako budu preskočeni? Postojeći generali trebalo bi da odu i da dođu novi, ali zakon i njegovo kršenje kao da nikog ne zanimaju – upozoravala je Dušanka Majkić, članica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost