Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 07.02.2018 11:31:16

Promocija petog broja stručnog časopisa Tristotrojka

Foto aabh.ba

SARAJEVO, (Patria) - Studentski časopis za arhitekturu, dizajn i umjetnost „Tristotrojka“ promovira peti broj, u četvrtak u Kinu Meeting Point u Sarajevu, sa početkom u 20 sati.

Centralna tema promocije časopisa je „Naslijeđe zrele moderne u Sarajevu sa osvrtom na KSC Skenderija.“

Gosti su Nasiha Pozder, doktorica iz oblasti arhitekture i urbanizma, zaposlena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje, i Maroje Mrduljaš, arhitekt, kritičar arhitekture i dizajna, predavač na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. A aktuelni fokus interesa Mrduljaša je modernizam druge polovice 20. stoljeća u regiji bivše Jugoslavije te savremene arhitektonske prakse.

Tristotrojka je studentski časopis za arhitekturu, dizajn i umjetnost. Započet je kao samostalni projekat grupe studenata na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu 2014. godine. I prije objavljivanja prvog broja privukao je zanimanje velikog broja studenata i arhitekata, a radu redakcije Tristotrojke se pridružio i veliki broj studenata arhitekture i drugih srodnih fakulteta iz regiona.

Prvi broj bio je nagrađen i izložen na sarajevskoj godišnjoj izložbi Collegium Artisticum 2014. godine, a drugi broj je predstavljen na Danima arhitekture 2014. u Sarajevu. Posljednje priznanje je primljeno na Salonu arhitekture u Novom Sadu 2016. godine.

Časopis uređuju studenti. Sadržaj nudi stručne tekstove i pregled studentskih radova sa različitih fakulteta iz regiona, a fokus je na tekstovima edukativnog i informativnog karaktera koji promovišu umjetničke i tehničke oblasti i struke, zapažena ostvarenja, studentski aktivizam i saradnje.

Tristotrojka postaje međunarodna platforma za komunikaciju i saradnju studenata balkanskog regiona sa saradnicima širom svijeta. Organizuje događaje, predavanja i panel diskusije, nastojeći poboljšati dijalog između struke i javosti kao i uključiti studente u rasprave o aktuelnim dešavanjima o arhitekturi i razvoju grada.

Tokom promocije gosti će moći preuzeti besplatan primjerak časopisa, pogledati izložbu grafičkog dizajna učesnika konkursa za naslovnu stranicu te poslušati komentare stručnjaka.