Objavljeno u kategoriji Biznis na 02.02.2018 12:53:40

Reakcija UIO BiH: Još nije poznato da li će električna energija biti akcizni proizvod

Uprava za indirektno oporezivanje (Foto: Arhiv)

BANJA LUKA, (Patria) - U cilju potpuno tačnog informisanja javnosti vezano za pripremu novog prijedloga Zakona o akcizama u UIO želimo naglasiti da u okviru Twinning projekta u Upravi postoji radna grupa koja radi na pripremi pomenutog propisa. Postojeći Zakon o akcizama u BiH u primjeni je od 2009. godine i isti nije usklađen sa direktivom EU. Zbog obaveze da BiH uskladi sve svoje propise sa legislativom EU, Uprava zajedno sa ekspertima iz EU priprema i novi prijedlog Zakona o akcizama koji će biti usklađen sa legislativom EU.

Prijedlog novog Zakona o akcizama u BiH trebao bi biti završen do sredine godine, nakon čega će biti pripremljen i Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama.

Usvajanje Zakona o akcizama prolazi kroz Upravni odbor UIO, Vijeće ministara BiH i Parlament BiH. Konačna verzija Zakona u smislu definisanja koji će proizvodi biti akcizni, kao i visina stopa akciza bit će poznati onog trenutka kada Zakon o akcizama bude u proceduri. Iz tog razloga želimo jasno naglasiti da u ovom trenutku još uopšte nije poznato hoće li električna energija biti akcizni proizvod ili neće. O tome će odluku donijeti ona tijela koja usvajaju pomenuti Zakon.