Objavljeno u kategoriji BiH na 06.03.2014 00:00:00

Šteta nastala paljenjem Arhiva BiH znat će se nakon čišćenja depoa

Održana sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH na dašnjoj sjednici primilo je k znanju Informaciju o šteti nastaloj usljed paljenja Arhiva Bosne i Hercegovine, sa zapisnikom o stanju arhivske građe i depoa. U Informaciji se navodi da će ukupnu štetu biti moguće procijeniti u cjelosti tek nakon čišćenja depoa koji je zapaljen u suterenu zgrade Predsjedništva BiH.

Podsjećamo da je u požaru 7. februara ove godine uništena vrijedna arhivska građa te značajan dio arhivske opreme. 

Ministri su između ostalih je primilo je k znanju Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar – decembar 2013. godine,  u kojoj se navodi da je ekonomija BiH  ostvarila blagi ekonomski rast u prva tri tromjesečja 2013. godine zahvaljujući smanjenju vanjskotrgovinskog deficita (16 posto), a slična situacija nastavljena je i u četvrtom tromjesečju.

Do smanjenja deficita je došlo usljed nominalnog rasta izvoza od 5,8 posto i pada uvoza od 4 posto. Među pozitivnim trendovima je bila industrijska proizvodnja koja je na kraju 2013. godine ostvarila rast od 6,7 posto. Broj zaposlenih osoba u BiH  krajem 2013. godine  iznosio je 687,93, dok je broj nezaposlenih iznosio 553,5 hiljada.

 

 

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android