Objavljeno u kategoriji BiH na 13.08.2014 00:00:00

Vlada FBiH: Utvrđeni kriteriji za dodjelu sredstava nastradalim u poplavama

Federalna vlada traži izvještaje o stanju na terenu (Foto: Maglaj pod vodom, arhiv)

Federalna vlada donijela je zaključke kojim od vlada kantona i načelnika općina koji su proglasili stanje prirodne nesreće traži da joj hitno dostave podatke o broju kuća i stanova koje je, prema procjenama nadležnih kantonalnih i općinskih službi, potrebno hitno sanirati i procjene sredstava za njihovu obnovu, te sačine informaciju o dosad poduzetim mjerama u vezi sa saniranjem ovih objekata, prenosi bh. novinska agencija Patria.

Također zatraženi su podaci o broju kuća koje je zbog djelovanja klizišta potrebno ponovo izgraditi za osobe kojima su kuće porušene i moraju biti izgrađene na drugim lokacijama. Od načelnika ovih općina Vlada FBiH, također, traži da je hitno informišu o dodjeli zamjenskog zemljišta i procedurama koje se provode na osiguranju adekvatnih lokacija za izgradnju novih stambenih objekata.

Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu koja utvrđuje kriterije za dodjelu sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom.

Među kriterijima koje mora ispunjavati fizička osoba je da je državljanin BiH i da je u vrijeme prirodne nepogode proglašene Odlukom o proglašenju stanja prirodne nepogode na području FBiH uzrokovane obilnim kišnim padavinama, imala imovinu na teritoriji općine zahvaćene prirodnom nepogodom. Kriterij je i da joj je odlukom nadležnog povjerenstva utvrđen nastanak štete na imovini i da je šteta prouzročena prirodnom nepogodom. Pravo na dodjeljivanje sredstava ne može ostvariti više od jedne osobe iz pripadajućeg kućanstva.

Za dodjeljivanje sredstava pravna osoba mora ispunjavati uvjete da je u vrijeme prirodne nepogode obavljala privrednu djelatnost za koju je registrirana, te da je odlukom, nadležnog povjerenstva, na njenoj imovini utvrđen nastanak štete prouzrokovan prirodnom nepogodom.

Sredstva će biti dodijeljena općinama na čijoj je teritoriji usljed prirodne nepogode nastala šteta na infrastrukturnim objektima ili je na teritoriji općine usljed prirodne nepogode došlo do aktiviranja klizišta, odnosno da postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta.

Federalna vlada danas se usaglasila s izmjenama i dopunama Okvirnog i Finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save za razdoblje od 2012. do 2014. godine. Za period od narednih šest mjeseci definišu se novi ciljevi. To su sanacija, rekonstrukcija i izgradnja zaštitinih vodenih objekata na poplavljenim područjima Odžačke i Srednje Posavine u skladu s procjenom šteta i programom mjera na ovim poplavljenim područjima, te otklanjanje posljedica od štetnog djelovanja voda na vodotocima prve kategorije u skladu sa Elaboratom o procjenama šteta na vodotocima prve kategorije. 


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android