Objavljeno u kategoriji BiH na 08.08.2014 00:00:00

U BiH sve moguće: Kupoprodajni ugovor potpisan 31. februara!?

Da li je važeći ugovor

Konkurencijsko vijeće BiH na sjednici održanoj 17. jula 2014. godine donijelo je rješenje kojim se ocjenjuje dopuštenom koncentracija na tržištu trgovine na malo robom široke potrošnje na relevantnom geografskom tržištu Bosne i Hercegovine, koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Tropic Group B.V., Haaksbergweg 79, 1101 BR Amsterdam, Kraljevina Holandija, nad privrednim subjektom Delhaize BH d.o.o. Banja Luka, Branka Popovića 115, 78000 Banja Luka, kupovinom većinskog paketa dionica, a na osnovu kupoprodajnog ugovora potpisanog 31. februara 2014. godine, piše bh. novinska agencija Patria.

Naime, u objašnjenju rješenja navodi se da je „pravni osnov koncentracije Ugovor o kupoprodaji privrednog subjekta Delhaize BH, zaključen dana 31. februara 2014. godine između privrednog subjekta Lion Holding i privrednog subjekta Delhaize Srbija (prodavac) i privrednog subjekta Tropico Group (kupac).“

Ranije je bh. novinska agencija Patria objavila da je lanac supermarketa Delhaize dogovorio prodaju 39 supermarketa MAXI u BiH Tropic Groupu B.V. u vlasništvu Mirka Risovića iz Banje Luke zbog povlačenja s ovog dijela tržišta Jugoistočne Evrope. Vrijednost ove investicije nije poznata.

Konkurencijsko vijeće analizom relevantnih podataka ocijenilo je da se provođenjem predmetne koncentracije neće značajno povećati tržišni udjel na relevantnom tržištu u Bosni i Hercegovini, odnosno neće doći do stvaranja i jačanja dominantnog položaja učesnika koncentracije.

Za sada je nepoznato kome se i kako potkrala ova gruba greška u datumu i da li je ugovor zaista poptisan 31. februara ili je Konkurencijsko vijeće BiH napravilo previd.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android