Objavljeno u kategoriji BiH na 08.08.2014 00:00:00

Rijeke u opadanju, otklanjaju se posljedice poplava

Mehanizacija na ugroženim područjima (Foto: zepce.ba)

Vodostaji rijeka prema jutrošnjem mjerenju u laganom su opadanju ili stagnaciji. Vodostaj rijeke Bosne, na vodomjernoj stanici Reljevo, iznosi 159 cm i stagnira, dok je nivo Bosne 180 cm i u laganom je padu, saopćila je u svom izvještaju Federalna uprava civilne zaštite, prenosi bh. novinska agencija Patria.
Vodostaj na rijeci Uni iznosi 46 cm i pada, a Sana u Sanskom Mostu iznosi 282 cm i u padu je.
Rijeka Sava u Posavskom kantonu je u porastu pa tako u Bosanskom Brodu njen nivo iznosi 653 cm, U Bosanskom Šamcu 586 cm, a u Orašju 771 cm.
Vodostaj na brani HA Modrac jutros je iznosio 200,61 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m..

U Općini Čelić izvršena je evakuacija oko 110 osoba, koji se nalaze kod rodbine i prijatelja, a poplavljeno je 250 kuća. Oštećeno je 7 mostova. Veliki broj lokalnih puteva je oštećen. Lokalni vodovodi ne vrše distribuciju pitke vode, osim sa nedavno postavljenog filternog postrojenja. 
U Općini Doboj Istok oštećeno je preko 50 mostova na lokalnim vodotocima, dva mosta u Doboj Istoku, na magistralnom putu M 4 su oštećena. Veći dio lokalne putne infrastrukture je pod vodom. Pod vodom je i oko 500 ha poljoprivrednog zemljišta. Nanovo zasijani usjevi su potpuno uništeni. Magistralni put M 4 Tuzla – Doboj u mjestu Stanić Rijeka je pušten u promet. U odbrani od poplava angažovana je sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo.
Općina Gračanica. Nivo rijeke Spreče u protekla 24 sata je stagnirao. Svi lokalni vodotoci su u povlačenju. Izvršena je evakuacija tri porodice sa 11 članova u MZ Rašljeva, iz Miričine 10 porodica sa oko 40 članova, iz MZ Orahovica 3 porodice u izbjegličko naselje. Trenutno je oko 450 ha poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju pod vodom. Magistralni put M–4 Tuzla–Doboj je prohodan.
Općina Kalesija. Još uvijek je zatvoren lokalni put Kalesija-Gojčin ispod nadvožnjaka, zbog visine vodenog stuba 1 m. Saobraćaj je preusmjeren alternativnim pravcem.
Općina Lukavac. Poplavama su uništena 2 mosta u Gnojnici kao i put prema deponiji tako da je otežan odvoz smeća. Prijavljena su dva nova klizišta. 
Općina Srebrenik. Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 1,80 m. Prijavljeno je 55 klizišta. 
U potpunosti je prekinut saobraćaj za Seonu, kroz naselje Dedići, put za Crveno Brdo i Memiće u naselju Jasenica je u prekidu, most za Ljenobud je skoro neupotrebljiv, a istim se služe i stanovnici naselja Duboki Potok 3 i Bjelave. Prekinuta je i putna komunikacija za Gornji Srebrenik i to na dva mjesta. U MZ Podpeć, u naselju Karaula je takođe prekinuta putna komunikacija, za Pušine i dio naselja Polja.
Magistralni put M-18 je na nekoliko mjesta oštećen kao i regionalni putevi za Gračanicu (preko Sladne, te preko Falešića-Orahovice), skoro svi asfaltni i makadamski putevi su oštećeni i u prekidu.
Općina Živinice. Rijeka Spreča se izlila iz korita kompletnom dužinom i pod vodom se nalazi oko 100 ha, poljoprivrednog zemljišta.

Na magistralnom putu M-17 saobraćaj se za sada odvija normalno. Putem od Nemile do Topčić polja, na magistralnom putu M-17, mjestimično se nailazi na nanose materijala koje je voda donijela usljed čega se mjestimično saobraća jednom trakom. Takođe, otežano se saobraća na regionalnim putevima, a posebno na područjima općina Žepče, Zavidovići i Olovo. Veliki broj lokalnih puteva je odnesen usljed klizišta i nanosa materijala, te prema pojedinim mjestima trenutno nema putne komunikacije. Sve raspoložive snage Civilne zaštite, kao i angažovane mehanizacije od pravnih lica su na terenu i vrši se kontinuirano čišćenje i uklanjanje istih, kako bi se uspostavila komunikacija prema odsječenim mjestima.

Vatrogasci su intervenisali u više navrata, tako što su ispumpavali vodu iz stambenih i pomoćnih objekata, kao i na putnim komunikacijama na ulazu u Žepče.

Sva raspoloživa mehanizacija kako pravnih lica tako i Federalne uprave civilne zaštite, Kantonalne uprave civilne zaštite, općinskih službi civilne zaštite, su angažovane na ugroženim područjima, a posebno na lokalitetima Nemile, Orahovice, Bistričaka, Topčić polja, Željeznog Polja i drugih ugroženih naselja i sela, gdje se vrši uklanjanje posljedica nedavnih nepogoda, kao i uspostavu putnih komunikacija prema navedenim ugroženim mjestima. Pokrenut je veliki broj novih klizišta, što dodatno usložnjava trenutnu situaciju na terenu. Predstavnici OS BiH su danas izašli na teren i vrše izviđanje terena, a nakon toga se očekuje da se aktivno uključe u otklanjanje posljedica nastalih prirodnom nepogodom na lokalitetu Željeznog Polja.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android