Objavljeno u kategoriji BiH na 06.04.2017 13:56:41

Vlada FBiH razmatra izvještaje Agencije za privatizaciju i FUZIP-a za 2016. godinu

Vlada FBiH u Sarajevu

Vlada Federacije BiH će na današnjoj sjednici, koja je počela u Sarajevu, razmatrati predloženu raspodjelu sradstava za tri zdravstvene ustanove čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine: Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Svrha je osiguravanje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova.

Članovi Federalne vlade će se izjasniti o davanju saglasnosti na Program obuke za rukovodeće državne službenike.

Komisija za program javnih investicija (PJI) Federacije BiH dostavila je za današnju sjednicu izvještaj o radu za period juli-decembar 2016. godine, u kojem je navedeno da je u PJI Federacije BiH u periodu 2017.-2019. godina uključeno 80 projekata ukupne vrijednosti od gotovo 1,3 milijarde KM.

Danas će biti razmatrana i implementacija projekata iz Programa javnih investicija u Sektoru energije, zaključno s 31.12.2016. godine. Riječ je o projektima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar i BH Gasa d.o.o. Sarajevo.

Pred članovima Vlade su i izvještaji o realizaciji Programa rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) i Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu.

Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android