Objavljeno u kategoriji BiH na 11.01.2017 16:12:08

FEDZZO nema novca za zalihe citostatika, a problem su i nabavka i dugotrajne kontrole lijekova

KCUS bez citostatika

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH potvrdio je da je došlo do nestašice pojedinih citostatika zbog čega pacijenti oboljeli od karcinoma već danima ne mogu primiti svoje terapije na KCUS-u, piše bh. novinska agencija Patria.

Iz Zavoda su pojasnili da je u njihovoj nadležnosti i nabavka i finansiranje lijekova sa Liste lijekova Fonda solidarnosti na kojoj se između ostalih lijekova nalaze i lijekovi za liječenje malignih neoplazmi (citostatici).

- Zavod finansira nabavku 67 lijekova iz grupe citostatika sa preko 157 različitih oblika i jačina. Činjenica je da povremeno dolazi do nestašice pojedinih citostatika - navode iz Zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH obavezan  je  provoditi postupke javnih nabavki za svaki lijek pa i za citostatike u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i potpisati ugovore o nabavci i isporuci lijekova sa ugovornim veledrogerijama/dobavljačima koji se obavezuju između ostalog i  na kontinuiranu isporuku ugovorenih lijekova. Nakon potpisivanja ugovora o nabavci i isporuci lijeka sa ugovornom veledrogerijom/dobavljačem Zavod nema mogućnost za nabavku lijeka od drugih dobavljača u slučajevima kada je lijek deficitaran pa i u slučajevima kada na tržištu postoji generička paralela drugog proizvođača. Iz navedenog se može zaključiti da primjena pojedinih odredbi Zakona o javnim nabavkama limitira Zavod u postupanju u slučaju deficitarnosti lijekova.

Osim navedenog, problem deficitarnosti uzrokuje i činjenica da se gotovo svi lijekovi iz grupe citostatika uvoze od proizvođača iz Evropske unije, Kanade, Japana i SAD, te da se radi o multinacionalnim kompanijama za koje je tržište BiH isuviše maleno da bi bilo prioritet u proizvodnim planovima. Samim tim priprema serija lijeka za tržište BiH navedenim proizvođačima nije prioritet, a navedeno stvara probleme ugovornim veledrogerijama/dobavljačima u proceduri uvoza. Veoma je čest slučaj da se pojedini proizvođači povuku sa tržišta BiH pri čemu i lijekovi koje proizvode gube status registrovanog lijeka i time je otežana njihova nabavka.

Nestašicama lijekova pogoduje i finansijsko poslovanje Zavoda imajući u vidu činjenicu da nedostatak sredstava u fondu solidarnosti iz kojeg se i finansira nabavka pomenutih lijekova onemogućava stvaranje optimalnih zaliha u zdravstvenim ustanovama u kojima se koriste ovi lijekovi, za jedan duži period.

Dešava se i da su lijekovi uvezeni u BiH, međutim u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH obavezna je kontrola kvaliteta svakog uvezenog lijeka koja za prvu seriju traje i do 15-20 dana, tako da je u tom periodu moguća pojava deficitarnosti lijekova, jer se u skladu sa propisima niti jedan lijek ne smije staviti u promet bez nalaza o kvaliteti lijeka.

U navedenim slučajevima Zavod poduzima sve u okviru svojih nadležnosti, prvenstveno u stalnoj saradnji sa ugovornim dobavljačima i zdravstvenim ustanovama, da se u što kraćem roku otklone uzroci nestašica.

Jedna od mjera koje se mogu poduzeti u ovim slučajevima je da za citostatike koji imaju registrovane generičke paralele Zavod daje ugovornim veledrogerijama/dobavljačima saglasnost za privremenu isporuku  lijeka drugog proizvođača, ali i dalje ostaje naprijed navedeni problem obaveze Zavoda da nabavku vrši isključivo od ugovorne veledrogerije/dobavljača.

Zavod kontinuirano sarađuje sa Agencijom za lijekove i medicinska sredstva s kojom je postignut dogovor da se prilikom kontrole kvaliteta prioritet da kontroli kvaliteta za lijekove iz grupe citostatika.

Kao krajnje rješenje  Zavod u skladu sa Odlukom Upravnog vijeća vrši refundiranje troškova pacijentima za nabavljene lijekove/citostatike sa Liste lijekova Fonda solidarnosti u vrijeme deficitarnosti.

Lista lijekova koji nedostaju

Prema raspoloživim informacijama dobijenim od strane zdravstvenih ustanova i ugovornih dobavljača informišemo Vas o trenutno deficitarnim lijekovima od 157 oblika i jačina koje finansira Zavod:

- Karboplatin 50 i 150 mg, cisplatin 50 mg, vinkristin i tioguanin su deficitarni  lijekovi za koje ugovorni dobavljači nemaju pouzdanu informaciju o isporuci, leuprorelin 3,75 mg, (isporučeno 10 kom, preostale količine u roku od sedam dana), gemcitabin 200 mg i 1000mg (isporuka planirana krajem sedmice), temozolamidi (novi ugovor-planirana isporuka početkom iduće sedmice), imatinib mesilat (planirana isporuka određene količine u toku sutrašnjeg dana, ostatak početkom iduće sedmice).