Objavljeno u kategoriji Sport na 10.06.2016 19:50:02

Promjene u FK Sarajevo: Restruktuiranje kluba po želji Tana, većinskog ulagača

Formira se sportski menadžment

Na Skupštini Fudbalskog kluba Sarajevo donesena je odluka o restruktuiranju kluba koji će od sada imati samo jednog predsjednika i to će biti predsjednik Skupštine FK Sarajevo.

Odluka je donesena na osnovu ideje većinskog ulagača Vincent Tana koji smatra da upravljačka struktura kluba mora biti funkcionalnija, operativnija i brža u donošenju strateških odluka.

S obzirom na to da je Skupština organ koji po zakonu mora obligatorno postojati, u tom kontekstu prestaju postojati Upravni i Nadzorni odbor kluba kao organi kluba, a na današnjoj skupštini su prihvaćene ostavke dosadašnji članova ova dva organa, saopćeno je iz FK Sarajevo.

Funkciju predsjednika Skupštine, odnosno predsjednika kluba većinski ulagač u narednom mandatnom periodu povjerio je Edisu Kusturici.

Kao operativni organ s pravom glasa u donošenju odluka formira se Odbor direktora od pet članova, koji će operativno i funkcionalno rukovoditi klubom. Vođa odbora je Alen Hujić, a članovi Elvir Krajina, Dino Čolaković, Ken Choo i Lim Meng Kwong, saopćeno je iz kluba.

Suštinska promjena u upravljanju i rukovođenju klubom je razdvajanje, radi veće operativnosti i odgovornosti, poslovnih i administrativnih funkcija kluba od osnovnih sportskih funkcija kluba. U skladu sa tim formira se sportski menadžment kluba, koji u funkcionalnom smislu čine šef stručnog štaba, šef Akademije i šef skauting službe, koji također obavezno učestvuju u radu Odbora direktora, navodi se u saopćenju