Objavljeno u kategoriji Biznis na 28.04.2014 00:00:00

Kozarić na Susretu guvernera centralnih banaka iz regiona

Panel-diskusija guvernera, pod nazivom “Monetarna politika”

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Kemal Kozarić učestvovao je danas, 2. Susretu guvernera centralnih banaka iz regiona, održanom u Rovinju, u organizaciji magazina Lider. Na susretu su, uz guvernera Kozarića, učestvovali guverner Narodne banke Hrvatske Boris Vujčić, guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec i guverner Centralne banke Crne Gore Milojica Dakić. Takođe, u radu su učestvovali i vodeći ljudi velikih međunarodnih finansijskih institucija i bankarskih organizacija, prenosi novinska agencija Patria.

Centralni događaj skupa bila je panel-diskusija guvernera, pod nazivom “Monetarna politika”. Diskusija je bila fokusirana na promijenjene mandate centralnih banaka koje, osim tradicionalne uloge u vidu obezbjeđivanja cjenovne i monetarne stabilnosti, sada nose i novi mandat, a to je finansijska stabilnost. Učesnici panela saglasili su se da su mjere monetarne politike bitne, ali su same nedovoljne, te da se samo uz punu sinergiju s ostalim mjerama ekonomske politike, a prije svega fiskalnom politikom i strukturalnim reformama, mogu prevazići efekti finansijske krize i obezbijediti preduslovi za ekonomski rast.

Tokom diskusije, guverner Kozarić je, takođe, istakao da je prekogranična saradnja monetarnih institucija prioritet, a ne opcija. Iako CBBiH nije nadležna za superviziju, kao izuzetno bitne faktore guverner je označio prekograničnu saradnju tijela odgovornih za nadzor nad finansijskim sektorom, političku stabilnost regiona te potrebu stavljanja fokusa donosioca odluka na svim nivoima na ekonomiju i realni sektor.


Web stranicu novinske agencije Patria možete pratiti i putem aplikacije za Android