Piše : Armin ALJOVIĆ

Slučaj Gavrankapetanović: SDA-ova okupacija zdravstva i obrazovanja

SDA je okupirala zdravstvo, obrazovanje i sve druge segmente društva. U tim segmentima SDA vlada autokratski, a prema drugim se ponašaju kao u slavnoj pjesmi: 'Ko drukčije kaže, kleveće i laže i našu će osjetiti pest'. Dekanesa Medicinskog fakulteta u Sarajevu Semra Čavaljuga je, prema mišljenju ministra obrazovanja Kantona Sarajevo Elvira Kazazovića postupila ispravno kad prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića nije vratila na mjesto redovnog profesora tog fakulteta, iako je to naložio Upravni odbor Univerziteta.“

U Rješenju Ministarstva se navodi: „Odluka dekanese Medicinskog fakulteta je pravno osnovana, te se njom sprječava nastanak štete za ovaj fakultet, Univerzitet u Sarajevu ali i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu“. U rješenju se navodi još: „...Vraćanjem Gavrankapetanovića na mjesto redovnog profesora postojala bi realna opasnost da se ugroze ne samo prava studenata na obrazovanje, nego i da se nanese šteta društvenoj zajednici kroz slabljenje povjerenja javnosti u funkcionisanje i rad javnih ustanova, a u konkretnom slučaju rad Medicinskog fakulteta.“

Dakle, prema logici lokalno ograničenog ministra Kazazovića, povratak na Medicinski fakultet svjetski priznatog ortopeda Gavrankapetanovića značilo bi „realnu opasnost da se ugrozi ne samo pravo studenata na obrazovanje, nego i da se nanese šteta društvenoj zajednici“.

Biografija profesora Gavrankapetanovića je impresivna. Nedostižna za većinu drugih ljekara. Član je više svjetskih asocijacija hirurga. U biografiji se navodi najmanje deset, među njima i članstvo u Britanskoj i Američkoj asocijaciji ortopeda. Nasuprot Gavrankapetanovića, Kazazović ima malo toga čime se može pohvaliti pa makar i za lokalnu upotrebu. Teško da iz prve može pročitati „Ortopedski hirurg - Liječenje trauma i najsloženijih hirurških zahvata na zglobovima“, što je, recimo, jedna od desetina stavki u biografiji profesora Gavrankapetanovića.

Premda je normalno da ne trebamo svi znati medicinski pojmovnik, ministar Kazazović, kada se već prihvatio te pozicije, i upustio u rat koji je po mnogo čemu nasuprot zdravom razumu, morao bi imati barem toliko pameti da svjetski priznatog hiruga ne može proglasiti „realnom opasnošću koja ugrožava ne samo pravo studenata na obrazovanje, nego i da nanosi štetu društvenoj zajednici kroz slabljenje povjerenja javnosti u funkcionisanje i rad javnih ustanova“.

Javnih ustanova? Kavih ustanova? Ako se u novinarskom mišljenju smiju iznijeti činjenice koje nisu praktično dokazive, iako očigledne – ta „ustanova“ je Sebija Izetbegović. Kazazović, znači, profesora Gavrankapetanovića ne vraća na Medicinski fakultet jer bi njegovo vraćanje na Fakultet značilo realnu opasnost za Sebiju Izetbegović? Ministar brani Izetbegović i dovodi u opasnost hiljade građana Sarajeva i BiH koji već sutra mogu zatrebati majstoriju krpljenje kostiju ovog sarajevskog ortopeda. Dakako, brani je i od drugih vrhunskih ortopeda koji su protjerani sa KCUS-a i Fakulteta „jer predstavlju realnu opasnost da ugroze politički poredak Izetbegović i SDA.“

Budući da, van svake sumnje, sulud potez ministar Kazazović pravda činjenicom da je Gavrankapetanović prestao raditi na KCUS-u, a koji valjda predstavlja bazu za izvođenje nastave za potrebe studenata Medicinskog fakulteta u Sarajevu, ministar ima obavezu objasniti kako to da na istom Medicinskom fakultetu rade i drugi profesori iako nisu uposlenici KCUS-a? Moglo bi se zaključiti: To nije isto. Doktor Hiroš, Dilić, Jatić i drugi ne nanose štetu Sebiji Izetbegović, pardon, hoću reći društvenoj zajednici u konkretnom slučaju radu Medicinskog fakulteta.

Šta za to vrijeme radi rektor Univerziteta Rifat Škrijelj. On se ponašao kao međunarodna zajednica u BiH; osuđuje i izražava zabrinutost.

Aktualni ministar Kazazović u svakom smislu tek je potrošni materijal SDA-ovog dugoročnog projekta, a on se svodi na brutalno i bahato okupiranje politike, kulture i obrazovanja i svih drugih segmenata društva kao svog teritorija.