Piše : Amina Čorbo-Zećo

Ankete u službi izborne kampanje

U toku ove izborne kampanje, kao i pred svake izbore, nižu se objave rezultata anketa različitih agencija koje se bave istraživanjem raspoloženja javnog mnijenja. 

Statistika pokazuje da rijetko koja anketa na kraju bude tačna, te se konačni potvrđeni rezultati znatno razlikuju od ulaznih rezultata u anketama. 

Ispostavit će se, kao i do sada, da se anketama manipulira, da se ne shvaćaju na pravi način, a stranke često koriste frizirane analize da bi, po svojoj volji, poslali poruke drugim političkim partijama. Rezultati anketa se koriste na agresivan način, da bi se neopredijeljeni glasači zainteresirali za deklamovane favorite. 

Nažalost, BiH je jako daleko od preciznih i temeljitih američkih anketa u toku predsjedničkih izbora, gdje se popularnost kandidata može pratiti iz sata u sat.

Anketama u BiH se, nažalost, utječe da javnost dobije pogrešnu percepciju i time se otvori prostor za određene političke opcije. U BiH se počesto događa da prava istraživanja ne mogu predstavljati niti predvidjeti pravu i konačnu sliku izbornog procesa. Stručnjaci su jasno kazali da na razmišljanje običnog čovjeka često utječe osjećaj nelagode koja uzrokuje da se manjina, tj. glasači manjih stranaka, priklanjaju većim i jačim strankama.

Upravo je taj efekat igra na koju računaju moćnije stranke u BiH. 

Tako je nedavno objavljena anketa agencije Valicon u kojoj se, primjetit će građani na društvenim mrežama, čak ne slažu ni procenti!?  Prema rezultatima ankete 107 posto građana ne bi glasalo, a 87 posto građana bi glasalo!
I Valiconove ankete iz septembra 2014. godine dokaz su da niti jedan trend nisu pogodili, a pogotovo ne rejting stranaka.

Prema tim rezultatima na izborima 2014. pobijedio je Emir Suljagić, a u stvarnosti je bio tek treći. Demokratskoj fronti su, naprimjer, dali 100 posto više nego što su dobili na izborima. Predvidjeli su pogrešno da je Bakir Hadžiomerović duplo jači od SDP-a.

Evo još nekih rezultata iz te 2014. godine: SDA - Valicon 17 % (izbori 27,7%), SBB Valicon 12% (Izbori 14,7), SDP Valicon 7% (izbori 10,14%), HDZ Valicon 7% (Izbori 11,93).

Kada je riječ o izborima za člana Predsjedništva, bila su sljedeća predviđanja: Emir Suljagić (Valicon 25 % - izbori 15 %), Bakir Izetbegović (Valicon 16 % - izbori 24,7%), Fahrudin Radončić (Valicon 14%, izbori 26%), Bakir Hadžiomerović (Valicon 13 %, izbori 10%).

Ovo pokazuje da u BiH nema potrebe objavljivati istraživanja agencija uoči izbora. Na kraju, razlike u predviđanjima i rezultatima pokažu da se radilo o manipulaciji javnim mnijenjem. Konačno, možda bi istraživanja agencija upravo zato trebala biti interna stranačka stvar, a ne nešto što se pretvara u dio izborne kampanje.