Piše : Prof.dr. Kemal Dizdarević

Vratiti Ljekarsku komoru ljekarima

‘Svaki put kada budeš svjedok nepravde, bila to nepravda u životu, laž u nauci ili patnja koju neko trpi, protestuj protiv nepravednosti i obmane’ , rekao je Petar Kropotkin.  

Problem je relativiziranje istine i to što se nepravda uvijek sagledava iz ličnog ugla. Stara tema u novim vremenima. Rashomon. Treba nam otklanjanje nejasnoće i rasčišćavanje lažno nametnutih dilema jasnim i provjerljivim rezonom. Akutagawa, pa na osnovu njega Kurosawa su na to davno ukazali.

Memorijske zone mozga su usko konektirane sa prefrontalnim korteksom mozga koji omogućava mentalno putovanje kroz vrijeme, a time i kreiranje vizije i planiranje budućnosti. Ljudi na individualnom planu različito tumače istu prošlost jer imaju različite projekcije budućnosti i različite planove za budućnost, te prema tome nesvjesno modificiraju očigledne fakte prošlosti i istinu u njoj jer im individualni, subjektivni doživljaj prošlosti služi kao osnova za personalnu projekciju budućnosti.

Manipulatori koji prave inžinjering svakodnevnog života ove činjenice obilato koriste da utiču na naše sudbine. 

Ipak, istina postoji.

Naravno i metodologija i način dosezanja istine, u nauci i životu, postoje.        

Jedina nada lažova, da istina neće biti dosegnuta, utkana je u njihovu silu i njihov uspjeh u nametanju laži. Ali protest, pravovremeni i direktni, protiv manipulacije i laži, stvara uslove da kroz javnost samog protesta, istina bude lakše sagledana. 

Kada sam čuo da će se 26.09.2018. birati novi predsjednik Ljekarske komore Kantona Sarajevo i da je ispred 150 ljekara i Nezavisnog strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije predložen prof. dr. Ismet Gavrankapetanović pomislio sam da je on, u ovom trenutku, pravi izbor.

Njegov protukandidat je jatak Sebije Izetbegović i tih oko nje.

U postupku tajnog glasanja, što je u skladu sa Statutom Komore, ishod se podrazumijeva.

Manipulacija koja vodi nepravdi je, u ovom slučaju, uvođenje obaveznog javnog glasanja. A i kod Kropotkinovih zemljaka, suvremenika i antipoda javno glasanje je bilo obavezno jer tada svi glasaju za antipode i jatake, u protivnom će biti bijeni.

Treba vratiti ljekarsku komoru ljekarima i otrgnuti je iz ruku inkvizitora i Vladarke (…a zar nije odletjela u Istanbul?!).

Fizičar i astronom sa nesvršenim medicinskim studijama, koje je upisao zbog ugleda i časti, Galileo Galilei je tajno rekao: ‘Eppur si muove’ (Ipak se kreće). I to nakon što su ga javno prisilili da govori suprotno. Međutim, to je bilo davno, u 17. stoljeću. Kasnije su oni što su ga prisilili javno tražili oprost. Doduše 3 stoljeća kasnije.

Ovima ne teba dozvoliti da bilo koga sile. Pa ko su uopće oni. Savremena inkvizicija kojoj treba jedan Kropotkin. I njegovo učenje o suosjećanju kao osnovi morala ljudi i životinja.  Njih, jatake, treba posmjenjivati ili naprosto napraviti novu Komoru.  


ABOUT THE AUTHOR 

Prof. dr. Kemal Dizdarević je specijalista neurohirurg i subspecijalista cerebrovaskularne hirurgije na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Profesor je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Autor je više knjiga i naučnih radova.​

Stavovi izraženi u tekstu su autorovi.