Objavljeno u kategoriji Biznis na 10.05.2018 14:45:49

U Tešnju otvoren Međunarodni sajam privrede

U Tešnju otvoren Međunarodni sajam privrede

Objavljeno u kategoriji Biznis na 10.05.2018 14:45:49

Denis Zvizdić

TEŠANJ, (Patria) - Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić boravio je danas u Tešnju gdje je prisustvovao otvaranju Međunarodnog sajma privrede – Tešanj 2018.

Predsjedavajući Zvizdić je u obraćanju na otvaranju sajma rekao da je unapređenje ekonomije u BiH jedan od najvažnijih ciljeva svih nivoa vlasti u BiH, te se osvrnuo na ono što je urađeno proteklom periodu. Istaknuo je da se, prije svega, radilo na promociji bosanskohercegovačke privrede, jačanju finansijske discipline, na boljoj strukturi javnih rashoda, na unapređenju ukupnog poslovnog ambijenta, kao i na povećanju konkurentnosti naše ekonomije, što je vidljivo kroz poboljšanje najvažnijih ekonomskih parametara u BiH.

Upoznao je prisutne sa pozitivnim ekonomskim parametrima koji su obilježili prethodne tri godine. Istaknuo je rast BDP-a, stopu rasta industrijske proizvodnje i pad nezaposlenosti kao o ohrabrujućim podacima, koji neumoljivo govore o ostvarenom napretku i efektima provedenih reformi. Dodao je i smanjenje javnog duga, rast deviznih rezervi, te povećanje priliva stranih investicija.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da naš glavni trgovinski partner i dalje je ostaje Evropska unija, zemlje CEFTA-e i zemlje EFTA-e. Dodao je da se trend rasta vanjskotrgovinske razmjene sa svijetom nastavlja i da je BiH najviše izvozila u Njemačku, Hrvatsku, Italiju, Srbiju, Sloveniju, Austriju  i Tursku.

Istaknuo je da je sve navedeno značajnim dijelom rezultat aktivnosti koje su provodili svi nivoi vlasti u BiH. Kada je Vijeće ministara u pitanju, naglasio je značaj usvajanja Zakona o akcizama, koji će pokrenuti najznačajnije građevinske radove u BiH, te donošenje Odluke o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih dadžbina od kojih će koristi imati preko 200 kompanija.

Spomenuo je i donošenje Strategije ruralnog razvoja, te niz trgovačkih sporazuma koji su omogućili izvoz velikog broja bosanskohercegovačkih proizvoda, posebno na evropsko, tursko i rusko tržište. Osvrnuo se i na sektor turizama, kao velikog razvojnog potencijala za Bosnu i Hercegovinu i ekonomske grane koja bilježi stalni rast.

Ponovio je da će Vijeća ministara BiH i dalje nastaviti sa aktivnostima koje našu zemlju približavaju Evropskoj uniji, raditi na  jačanju vladavine prava i borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije, te jačanju poslovnog okruženja i konkurentnosti bh. privrede.

Kao doprinos Vijeća ministara BiH istaknuo je uključenje BiH u transportnu zajednicu što će omogućiti realizaciju četiri projekta u vrijednosti od 240 miliona eura uz grant sredstva od 46 miliona eura. Istaknuo je i dogovorenu gradnju autoputa koji će povezati Sarajevo sa Beogradom, što će se sigurno veoma pozitivno odraziti, ne samo na građevinsku industriju, već i na sve ostale segmente regionalne ekonomije.

Predsjedavajući Zvizdić je rekao da je proteklih godinu dana uloženo dosta rada i truda u procesu evropskih integracija i predaji odgovora na Upitnik Evropske komisije što je bila jedna od najzahtjevnijih faza EU integracija poslije koje očekujemo dodjelu kandidatskog statusa, koji će značajno unaprijediti odnos između BiH i Evropske unije, omogućiti nam pristup novim fondovima i novim investicijama.

Na kraju ovog obraćanja, predsjedavajući Zvizdić je izrazio zadovoljstvo i čast što je Vijeće ministara BiH generalni pokrovitelj 14. Međunarodnog sajma privrede – Tešanj 2018. koji se održava u jednoj od ekonomski najuspješnijih općina u našoj domovini.