POSJETE

Puna podrška nastavku saradnje putem kanala INTERPOL-a i EUROPOL-a, a koja se odvija preko Direkcije

Objavljeno u kategoriji BiH na 13.03.2018 16:57:38

POSJETE

Puna podrška nastavku saradnje putem kanala INTERPOL-a i EUROPOL-a, a koja se odvija preko Direkcije

Objavljeno u kategoriji BiH na 13.03.2018 16:57:38SARAJEVO, (Patria) - Danas su članovi Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH posjetili sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Delegaciju Zajedničke komisije, koju su činili Sifet Podžić, predsjedavajući i Mario Karamatić, član Zajedničke komisije primio je direktor  Direkcije Mirsad Vilić sa saradnicima.

Radna posjeta sjedištu Direkcije je obavljena u skladu s Godišnjim planom rada za 2018. godinu sa ciljem sagledavanja aktuelnog stanja, sticanje uvida u stepen koordinacije u radu policijskih tijela BiH i saradnju s policijskim agencijama i institucijama iz sektora sigurnosti.

Direktor Vilić je upoznao članove Zajedničke komisije sa aktivnostima Direkcije, kao i sa izazovima sa kojima se susreću policijski službenici u svakodnevnom radu. Razmijenjena su mišljenja o postojećim zakonskim rješenjima i nadležnostima u sektoru sigurnosti u Bosni i Hercegovini, te potrebi njihove dosljednije primjene i blagovremene dogradnje.

Razgovarano je i o brojnim aktivnostima koje se realizuju u saradnji svih relevantnih subjekata iz sektora sigurnosti. Također je data puna podrška nastavku saradnje putem kanala INTERPOL-a i EUROPOL-a, a koja se odvija preko Direkcije. Članovi zajedničke komisije su izrazili interesovanje i za obezbjeđenje trajnog smještaja Direkcije.  

Tokom današnje posjete članovi Zajedničke komisije su obišli Operativni centar Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH gdje su bili u prilici se sresti i sa predstavnicima policijskih agencija iz sastava Ministarstva sigurnosti BiH, entitetskih ministarstva unutrašnjih poslova kao i dijela kantonalnih ministarstava koje su neposredno angažovane na izvršenju konkretnih zadataka.

Članovi zajedničke komisije su izrazili zadovoljstvo povodom postignutih rezultata Direkcije u proteklom periodu, te su dali punu podršku daljnjem radu, kao i budućim planiranim aktivnostima u skladu sa strateškim dokumentima Direkcije.