AKTUELNE TEME

General Huston sa članovima Komisije za odbranu i sigurnost

Objavljeno u kategoriji BiH na 13.03.2018 16:53:46

AKTUELNE TEME

General Huston sa članovima Komisije za odbranu i sigurnost

Objavljeno u kategoriji BiH na 13.03.2018 16:53:46


Održan sastanak u PS BiH

Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH Sifet Podžić i članovi te Komisije Fahrudin Radončić, Šemsudin Mehmedović i Mario Karamatić razgovarali su danas sa komandantom – Štaba NATO u Sarajevu, brigadnim generalom Robertom Hustonom.

Tokom sastanka, kome je prisustvovao i parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović, razmijenjene su informacije o aktivnostima i planovima Zajedničke komisije i Komande Štaba NATO u Sarajevu za tekuću godinu.

Članovi Zajedničke komisije naglasili su da će se u ovoj godini u sektoru odbrane fokusirati na praćenje procesa javnih nabavki i trošenja budžetskih sredstava, kao i na aktivnosti na uništavanju viškova naoružanja, municije i minsko – eksplozivnih sredstava. Prema planu za ovu godinu, Zajednička komisija će se baviti i stanjem personala i ljudskih prava u Oružanim snagama BiH, u kojima je, kako je upozoreno, u posljednje vrijeme zabilježen zabrinjavajući odliv stručnih kadrova sa visokim oficirskim činovima.

Na sastanku se razgovaralo i o opremanju Oružanih snaga BiH, rješavanju pitanja knjiženja vojne imovine, pretpostavkama za aktiviranje MAP-a, kao i o procesu implementacije dokumenta  „Pregled odbrane“, u kojem je Štab NATO neposredno angažovan na pružanju podrške.