BANJA LUKA

Svjetska carinska organizacija pruža podršku UIO

Objavljeno u kategoriji Biznis na 02.03.2018 14:32:36

BANJA LUKA

Svjetska carinska organizacija pruža podršku UIO

Objavljeno u kategoriji Biznis na 02.03.2018 14:32:36

Kunio Mikurya u posjeti UIO u Banja Luci Kunio Mikurya u posjeti UIO u Banja Luci

BANJA LUKA, (Patria) - Upravu za indirektno oporezivanje u Banja Luci posjetio je Generalni sekretar Svjetske carinske organizacije Kunio Mikuryia. Tom prilikom dogovorene su konkretne aktivnosti u vidu ekspertske pomoći carinskoj službi Bosne i Hercegovine.   

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Džakula upoznao je Generalnog sekretara Svjetske carinske organizacije sa svim izazovima i problemima sa kojima se sureće carinska služba u UIO, posebno kad je u pitanju provjera vrijednosti fakura za robu koja ulazi iz drugih zemalja u BiH.

Zatražena je i brža komunikacija sa odjelom Svjetske carinske organizacije za tarifiranje roba prema carinskoj tarifi, specifično za slučajeve gdje postoji određena dilema za pojedine robe kad je u pitanju njihovo svrstavanje prema Carinskoj tarifi BiH.

U tom smislu danas je dogovoreno da se iz Uprave za indirektno oporezivanje delegira određen broj ljudi koji bi u okviru Svjetske carinske organizacije prošli obuke i dobili status predavača, kako bi svoje znanje mogli prenijeti i na sve ostale zaposlene u UIO.

Generalni sekretar Svjetske carinske organizacije danas je upoznat i sa organizacinom strukturom UIO, te postignutim rezultatima u prošloj 2017. godini kada je UIO prikupila rekordnih 7 milijardi i 44 miliona KM prihoda od PDV-a, akciza, carina i putarina.

Ovom prilikom Kunio Mikuryia dao je punu podršku Upravi na daljoj implementaciji najnovijih trendova u svjetskoj carini, kao i uvođenju NCTS-a novog provoznog kompjuterizovanog sistema.