UNAPRIJEDITI POSLOVANJE

Udruženje poslodavaca FBiH priprema deset zakona koje će ponuditi Vladi i Parlamentu FBiH

Objavljeno u kategoriji Biznis na 27.01.2018 10:48:00

UNAPRIJEDITI POSLOVANJE

Udruženje poslodavaca FBiH priprema deset zakona koje će ponuditi Vladi i Parlamentu FBiH

Objavljeno u kategoriji Biznis na 27.01.2018 10:48:00


UP FBiH aktivno radi na poboljšanju poslovnog ambijenta

SARAJEVO, (Patria) - Makroekonomski pokazatelji imaju pozitivan trend, ali oni su rezultat rada samih poslodavaca i ozdravljenja nama partnerskih privreda, kazao je Mladen Pandurević direktor Udruženja poslodavaca FBiH.

- Porast BDP-a je prvenstveno posljedica povećanog izvoza, a potreba za našim proizvodima je veća jer je došlo do oporavka zemalja naših partnera - kazao je Pandurević.

On je istakao da je cilj Udruženja argumentovano odbraniti zahtjeve koji bi unaprijedili poslovanje.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH kazao je da su poslodavci svjesni da je izborna godina te da će sve teže i teže biti popravljati poslovni ambijent.

- U stalnom smo kontaktu sa Vladom i Sndikatom da ih ubijedimo da bi se moglo donijeti desetak zakona do kraja mandata koji nisu preteški kao onaj o PIO-u. Zakon o doprinosima i zakon o dohotku su u proceduri i imaju veliki značaj, ali još se ne zna da li će oni biti usvojeni u ovom mandatu.

Svoje amandmane na nacrte tih zakona uputili su i poslodavci. Smatraju da oni nisu u skladu sa Reformskom agendom te da će doći do opterećenja privrednika.  

Smailbegović je najavio da Udruženje intenzivno radi na deset zakona koje će Vladi i Parlamentu FBiH ponuditi na usvajanje. To su Zakon o zdravstvenom osiguranju, o porezu na dobit, o reviziji i računovodstvu, o privatizaciji, o finansijskom poslovanju, zakon o štrajku, o mirnom rješavanju sporova, zaštiti na radu, o fiskalnim sistemima i zakon o stečaju.

Udruženje poslodavaca FBiH i dalje će insistirati na ukidanju parafiskalnih nameta koji su bez osnove propisani zakonom, a čija je racionalizacija i redukcija rješenje za poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH. Poslodavcima je cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta, razvoj i zapošljavanje, suzbijanje sive ekonomije, ali i smanjenje javne potrošnje.