Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 09.01.2018 11:25:57

Gradi se dječije igralište na Vratniku

Gradi se dječije igralište na Vratniku

Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 09.01.2018 11:25:57

Igralište u krugu osnovne škole Igralište u krugu osnovne škole

SARAJEVO, (Patria) - Na Vratniku, u sklopu školskog dvorišta OŠ “Hamdija Kreševljaković“, gradi se dječije igralište koje će omogućiti zabavu i igru brojnim mališanima ovog starogradskog naselja. Izgradnja dječijeg igrališta jedan je od prioriteta koje su građani ove mjesne zajednice navodili u prethodnom periodu, ali zbog specifičnosti samog Vratnika, bilo je teško naći lokaciju za gradnju. Jedina lokacija pogodna za ove radove bila je u dijelu dvorišta osnovne škole, za što je OŠ “Hamdija Kreševljaković“ dala potrebne saglasnosti.

Igralište će u jednom dijelu imati pješčanu podlogu, dok će drugim dijelom biti izgrađeno kaskadno, u tri nivoa – sa zelenom površinom. Imat će i sav prateći mobilijar, pa će mališanima na raspolaganju biti drvena kućica sa ljestvama i mrežom za penjanje, ljuljaška, klackalice, vrtuljak, njihalice u obliku konjića i motocikla i drugo. Postavit će se i jedna klupa, te korpe za otpatke. Igralište će biti ograđeno i ugradit će se nova ulazna kapija.

Ovo je četvrto igralište koje se gradi u sklopu projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“, kojeg implementira UNDP u BiH sa partnerskim općinama, a finansiraju Vlade Švicarske i Švedske. Ukupna vrijednost izgradnje igrališta na Vratniku je 22.400 KM, za šta su vlade Švicarske i Švedske obezbijedile 17.000 KM, a Općina Stari Grad 5.400 KM.

Kroz projekat „Jačanje uloge MZ u BiH“ prošle godine izgrađena su dječija igrališta na Mošćanici i Sedreniku, a u toku je izgradnja dječijih igrališta na Širokači i Vratniku.