Objavljeno u kategoriji BiH na 14.12.2017 14:35:00

O1 iz slučaja Orić postao S1 u slučaju Halilović i Veseli: Kontradiktorne izjave usijale sudnicu

O1 iz slučaja Orić postao S1 u slučaju Halilović i Veseli: Kontradiktorne izjave usijale sudnicu

Objavljeno u kategoriji BiH na 14.12.2017 14:35:00

Foto:Arhiv

SARAJEVO, (Patria) - Nekredibilni svjedok, kako je to utvrdilo prvostepenom presudom Sudsko vijeće u Slučaju Nasera Orića i Sabahudina Muhića, svjdočio je danas i u slučaju Sakiba Halilovića Kibeta i Elfete Veseli. I danas je zaštićeni svjedok imao iste mjere osiguranja kao u slučaju Orić. Dobio je pseudonim S1, svjedočio je putem video linka i javnost je bila iza spuštene zavjese. 

Sudija Darko Samardžić nije dozvolio odbrani Sakiba Halilovića, odnosno advokatici Lejli Čović da postavlja pitanja u vezi s presudama koje ovaj svjedok ima za niz krivičnih djela, kao i činjenici da se protiv njega vodi trenutno postupak zbog razbojništva nad staricom. Ovaj svjedok kažnjen je više puta zbog lažnih prijavljivanja, a što će ući u zapisnik bez obzira što svjedok nije želio odgovoriti.

Na kraju i sama advokatica Čović pita svjedoka: "Da li znate da ste u slučaju Orić i Muhić proglašeni za nekredibilnog svjedoka“?

- To ćemo još da vidimo – govorio je drsko S1.

Ovaj svjedok pričao je o okolnostima iz mjeseca jula 1992. godine, kada je bila akcija prema Kamenici. Odgovarajući na pitanja tužioca Miroslava Janjića kazao je da je njegov zet pitao Fikreta Šiptara da ide s njim, jer nije poznavao teren, te da je tako i bilo kada su iz Cerske krenuli s oružjem.

Spominjao je svjedok i Nasera Orića više puta, a na šta se posebno „uzbuđivao“ tužilac Janjić, te je na pomen prezimena Orić tužilac precizno tražio da svjedok kaže koji Orić.

Pričao je S1 o susretu, odnosno upoznavanju s Kibetom na Udriču gdje su se sastale jedinice, a da su njega predstavili na način čiji je šurjak.

- Tu su bili i Naser Orić, Zulfo Tursunović. Fikret mi je kazao da je Kibe komandant odozdo iz Kamenice i da će nas njegovi ljudi uvesti u linije. Orić je organizirao cijelu akciju. Trebali smo napraviti koridor da izađe naša nejač i djeca. Fikret nam je dao naredbu da idemo iza Kibetovih ljudi. Išli smo na Glođansko brdo da presiječemo put. Prešli smo put, sišli do makadama i Šiptar nam je kazao da idemo dalje da se sastanemo kod ambulante u Kamenici – kazao je S1.

Dalje je rekao da je taj dan bio teško ranjen ispod Crnog vrha, da je mnogo krvario.

- Kada sam došao sebi vidio sam Orića, Tursunovića, Kibeta...S desne strane od njih desio se taj slučaj. Lično sam čuo dječiji glas. Dijete je vozilo biciklo i govorilo je „eto balija pobit će nas sve“. Okrenuo sam se i vidio da je Elfeta već uzela dijete za glavu, ono je stajalo raširenih nogu, između mu je bilo biciklo. Neki su ljudi rekli Oriću i Kibetu šta Elfeta radi, ali je Kibe rekao da ona „nema j... da to uradi“ i oni su nastavili priču. Uzela je nož, nastala je galama, ona je govorila „j.... ti četničku mater, ako sam ja balinkura ti si četnik“. Provukla je nož ispod brade. Vidio sam krv i da nešto šušti sam čuo. Ne znam je li krkljalo ili je nešto htjelo da kaže dijete – kazao je S1.

Onda je S1 govorio o priči koju u ranijim iskazima nije spominjao, a što će odbrana u svom unakrsnom ispitivanju dokazivati.

- Kada su napali Elfetu i pitali šta uradi izvadila je pištolj i jedan dva metka opalila djetetu u glavu. Ja nisam gledao okrenuo sam glavu, sve je to bilo u sekundu dvije – govori S1.

Svjedok je kazao da niko nije kaznio Elfetu zbog onog što je uradila, a da je svim vojnicima bilo teško zbog čina prema djetetu koje ništa nije krivo.

- Zulfo je govorio Oriću: ‘Jesam ti rekao šta će biti’, a on je kazao: ‘Šta ću sad – ubila, ubila’”, izjavio je svjedok.

S1 je rekao da je izmješten iz BiH s porodicom zbog prijetnji koje su mu upućene zbog davanja izjava u Tužilaštvu BiH. Izvjesni policajac iz Tuzle, kako je kazao svjedok, rekao mu je “da bježi, jer je na redu da se ‘rokne’ od strane Orića’”. Svjedok je negirao da mu je prijetio Kibe.

Advokatica Čović danas je više puta bila prekinuta prigovorima Janjića i prije nego je postavila pitanje, pa je sudija Samardžić morao skrenuti pažnju Janjiću da sasluša pitanja, pa onda odgovori. Desio se danas i jedan presedan, a u vezi prigovora koje je advokatica Čović uputila kada je Janjić ispitivao zaštićenog svjedoka u vezi njegove lične tragedije koju je imao u ratu (poginuo mu brat i dosta druge rodbine).

- Prigovor, ovo je nerelevantno pitanje za slučaj – kazala je Čović.

Tada, progovara sudija Samardžić: „Tužilac pita svjedoka o ovim okolnostima, jer želi dokazati da nema neke osvete i lične prirode za svjedočenje“. Advokatica Čović na to kaže: „Hvala vam časni Sude, nisam to znala“.

No, strasti u sudnici kako u Beogradu tako i u Sarajevu uznemirit će se dodatno kada kreće ispitivanje odbrane o izjavama koje je S1 davao tokom godina. Inače, S1 je istakao da je nakon rata zbog trauma počeo da ide hodžama i popovima i pravoslavnim i katoličkim, koji su mu savjetovali da priča sve što zna, pa je tako otišao u Bratunac u Policijsku upravu da ispriča šta zna.

U Bratuncu je svoja saznanja pričao 2003., gdje kako je utvrđeno spominjao sto ubijenih srpskih civila i različita imena izvršitelja.

Pričao je S1 i o izjavi 10. jula 2014. godine u Tužilaštvu BiH gdje mu je kako kaže izjavu uzimala „bula koja je vršila pritisak na njega“.

- Ona je vršila pritisak zato nisam spominjao ovaj slučaj. Ja sam izašao ranije iz Tužilaštva. Zato nisam spominjao ni Orića – kazao je S1 ističući da se bojao za sebe i svoju porodicu.

U tom iskazu 2014. godine S1 je govorio o tome kako mu je Alija zvani Livada bio komandant. Advokatica Čović je tražila da joj svjedok pojasni šta je istina i ko mu je bio komandant. Da li Fikret Šiptar ili Alija.

- Svi vi znate i prošli put sam ti rekao, Alija Muškić je Livada i on je bio komandant – kazao je S1.

Sljedeću izjavu S1 je davao 2015. godine i to baš tužiocu Janjiću, pa je advokatica pitala je li ga tada bilo strah govoriti u kojim je jedinicama bio?

Različiti iskazi S1

Posebna priča je ranjavanje ovog zaštićenog svjedoka. On je danas tvrdio da je ranjen na dan kada je ubijeno dijete Slobodan Stojanović (sredina jula). No, odbrana ima drugačiji papir iz Ministarstva za boračka pitanja na kojem stoji da je S1 ranjen na Glođanskom brdu 11.12.1992. godine.

- Šta je od ovog istina, kada ste ranjeni? U drugom predmetu ste mi rekli da ste ranjeni 11. decembra – upitala je Čović.

- Ma ja ne znam, bio sam rastorjen kada sam prošli put svjedočio. Bio sam skrhan, porodica mi je bila pretučena – istakao je svjedok S1.

Advokatica Mirna Delalić kasnije je željela ponovo utvrditi kada je ranjen S1, pa ga je upitala. „Jeste li vi ranjeni 11. decembra 1992. godine“?

- Jesam, nemojte mi više ponavljati. Rekao sam da sam tada ranjen! – rekao je nervozno S1.

Advokaticu Delalić zanimalo je zašto u ranijim iskazima nije spominjao da je Elfeta izvadila pištolj i pucala u glavu djetetu?

- Nisam smatrao da je to važno. Mislio sam je dijete već bilo mrtvo nakon klanja – istakao je S1.

Ranije S1 nije govorio da je Elfeta bila hrabra i vrijedan borac, ali on kazao da jeste, a da možda oni koji su ga ispitivali nisu to unosili u zapisnik.

- Dakle, tužilac Janjić vas je ispitivao – kazala je Delalić.

S1 je govorio da je vidio Elfetu i u Skelanima, Zalazju. Ustanovljeno je da u izjavi od 30. decembra 2015. godine S1 nije spomenuo Elfetu kada je davao izjavu u vezi dešavanjima u Zalazju.

Advokatica Delalić tražila je da joj S1 nabroji neke ljude koji su bili pristuni na određenim lokacijama, kao i u Kamenici kada je Elfeta učinila to za šta on svjedoči. 

Ibro Veseli, brat optužene Elfete kazao je nakon današnjeg ročišta da je razočaran i da je danas doživio kulminaciju nepravde.

- Sudija je sprečavao pitanja koja idu u korist moje sestre. Ranije je bukvalno napadao svjedoke i nije dao da govore istinu. Danas štite lažnog svjedoka. Iz izjave ovog kriminalca se vidi da sve laže, ali je porazno da je sud odobrio da se pojavi presuđeni kriminalac i varalica. I to samo zato što smo Albanci. Mog oca su ubili u Vlasenici, sada hoće i sestru da mi ubiju. Tražit ćemo pravdu kod švicarskih vlasti. Ovo je danas izgledalo kao da je sudija dodatni tužilac – kazao je Veseli.