PRVI PUT U HISTORIJI

Bosna i Hercegovina izabrana za članicu Komiteta za svjetsko naslijeđe UNESCO-a

Objavljeno u kategoriji BiH na 14.11.2017 16:06:26

PRVI PUT U HISTORIJI

Bosna i Hercegovina izabrana za članicu Komiteta za svjetsko naslijeđe UNESCO-a

Objavljeno u kategoriji BiH na 14.11.2017 16:06:26


Dodatna promocija za BiH

PARIZ, (Patria) - Bosna i Hercegovina je u utorak, 14. novembra 2017. godine na 21. plenarnom zasjedanju Generalne skupštine zemalja ugovornih strana Konvencije o svjetskom naslijeđu, koje se održava u Parizu, po prvi put u svojoj historiji izabrana za članicu Komiteta za svjetsko naslijeđe Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO).

Riječ je o jednom od najprestižnijih tijela u sistemu UN-a, koje se sastoji od 21 zemlje članice, i koje je između ostalog nadležno za razmatranje kandidatura i donošenje odluka o upisima svjetskog kulturnog i prirodnog blaga na listu Svjetske baštine UNESCO-a.

Izbor BiH u Komitet za Svjetsku baštinu predstavlja veliko priznanje BiH i doprinosu naše zemlje zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, te je izvanredna prilika za dodatnu promociju BiH na globalnom planu.

Izbor BiH u Komitet za Svjetsku baštinu je rezultat intenzivne kampanje koju je, u skladu sa relevantnom odlukom Predsjedništva BiH, u proteklih godinu dana vodilo Ministarstvo vanjskih poslova BiH u uskoj saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova i Komisijom za nacionalne spomenike BiH, uz aktivno učešće svih diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u svijetu.

BiH je dobila 73 glasa, a Mađarska 67, dok je Ukrajina dobila 20 glasova.