STARI GRAD

Kuća zanata seli u srce Baščaršije

Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 10.11.2017 12:02:13

STARI GRAD

Kuća zanata seli u srce Baščaršije

Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 10.11.2017 12:02:13


Nova lokacija Kuće zanata

SARAJEVO, (Patria) - Kuća zanata otvorena je 2013. godine na adresi Mula Mustafe Bašeskije br. 55, a zamišljena je kao prvi multifunkcionalni centar čija je namjena promocija i očuvanje dragocjenih tradicionalnih zanata koji su vijekovima definisali Sarajevo i njegovu historiju.

Između ostalog, Kuća zanata trebala je djelovati i kao promotivni centar, koji će imati redovni program promovisanja starih zanata, kako lokalnom stanovništvu, tako i turistima, posjetiocima Sarajeva. Jedan od projekata realizovanih u tom cilju su i interaktivne radionice i prezentacije starih zanata koje su, u saradnji sa Obrtničkom komorom, održavane za učenike završnih razreda osnovnih škola iz Starog Grada. U Kući zanata su se, pored stalne postavke, održavale i izložbe predmeta i drugog što doprinosi očuvanju kulture i tradicije naše zemlje, pa je tako npr. prošle godine održana izložbe kerane odjeće i nakita Udruženja „Gračaničko keranje“ .

Ipak, i pored svih napora lokalne zajednice, ali i partnera u realizaciji brojnih projekata, posjete Kući zanata i interes za ovaj projekat bili su izuzetno slabi. Razlog za to Općina Stari Grad vidi u neatraktivnosti same lokacije, kao i činjenici da je prilaz samom objektu neadekvatan zbog blizine glavne saobraćajnice, kao i samih tramvajskih šina. Kako bi ovaj projekat dobio pažnju i posjećenost kakvu zaslužuje, odlučeno je da se izmijeni lokacija. Prije dva mjeseca izmješteni su svi eksponati iz Kuće zanata. Trenutno se vrši prilagođavanje namjeni općinskog prostora u ulici Luledžina gdje će biti nova lokacija Kuće zanata. Time će se Kuća zanata premjestiti u srce Baščaršije, s obzirom da ulica Luledžina počinje na sredini ulice Kazandžiluk, zapadnim krakom izlazi na Baščaršijski trg, a istočnim na ulicu Oprkanj.

Prvobitna postavka i svi eksponati, kao i sadržaji planirani za realizaciju u Kući zanata od sada će se nalaziti na adresi Luledžina br.12. Kuća zanata i dalje će biti otvorena za sve posjetioce radnim danima.