PROJEKTI

Modeli finansiranja energijske efikasnosti u stambenom sektoru BiH

Objavljeno u kategoriji Biznis na 02.11.2017 10:33:51

PROJEKTI

Modeli finansiranja energijske efikasnosti u stambenom sektoru BiH

Objavljeno u kategoriji Biznis na 02.11.2017 10:33:51U Sarajevu se održava konferencija „Modeli finansiranja energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini“, a projekat podržavaju USAID, kompanija ENOVA i organizacija Habitat for Humanity International.

Cilj ove konferencije je pokretanje dijaloga između ključnih interesnih grupa na temu pronalaženja
efikasnog modela za finansiranje mjera energijske efikasnosti u stambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

Na konferenciji se predstavljaju dosadašnja iskustva u ovoj oblasti u BiH, primjeri dobre prakse iz regiona, kao i novi programi međunarodnih finansijskih institucija i donatora u BiH. U programu konferencije učestvuju ključni akteri iz ovog sektora, uključujući predstavnike vladinih i nevladinih organizacija, te domaćih i međunarodnih finansijskih institucija, koji će kroz panel diskusije iznijeti svoje stavove i konkretne prijedloge mogućih rješenja kada je u pitanju finansiranje
mjera energijske efikasnosti u BiH ali i poboljšanju saradnje i koordinacije između relevantnih interesnih grupa.

USAID, kao projektni donator, podržava ključne reforme u energetskom sektoru BiH s posebnim naglaskom na poboljšanje životnih uvjeta domaćinstava s niskim prihodima, smanjenje troškova energije i emisije ugljika.

USAID trenutno pruža pomoć energetskom sektoru u BiH kroz dva projekta:USAID REELlH - Energijska efikasnost u objektima kolektivnog stanovanja domaćinstava sa niskim primanjima i USAID ElA - Investiranje u sektor energije i bave se eliminacijom ključnih prepreka u sektorima energetike i energijske učinkovitosti u našoj zemlji.

Učinkovita obnova zgrada u BiH je velika investicija koja može potaknuti razvoj lokalne privrede i dugoročno imati pozitivan učinak na okoliš. Stoga je ključni izazov kako razviti učinkovit model finansiranja i implementirati rješenja koja će omogućiti velike programe obnove u BiH.