JAVNE NABAVKE

Tenderi: Ministar obrazovanja Kazazović nabavio fotelje sa guščijim perjem!

Objavljeno u kategoriji BiH na 19.10.2017 13:50:00

JAVNE NABAVKE

Tenderi: Ministar obrazovanja Kazazović nabavio fotelje sa guščijim perjem!

Objavljeno u kategoriji BiH na 19.10.2017 13:50:00


Elvir Kazazović

Timovi monitora Fonda otvoreno društvo BiH, Transparency International BiH, Razvojne agencije EDA Banja Luka, UG Tender Banja Luka i Centra za istraživačko novinarstvo predstavili su zanimljive nalaze do kojih su došli u toku procesa monitoringa javnih nabavki u BiH, prenosi agencija Patria.

- Tokom monitoringa zaključeno je da se javne nabavke planiraju netransparentno, zabilježeni su slučajevi vrlo kratkih rokova i neodgovarajućih postupaka, te određivanja diskriminirajućih kriterija i tehničkih specifikacija - kazao je Mervan Miraščija, iz Fonda otvoreno društvo BiH.

Tako je za nabavu uredskog i tiskanog materijala za potrebe Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačkog kantona određen rok od samo 8 dana za isporuku tačno navedenih marki proizvoda i primjenjen konkurentski zahtjev za ponudu, umjesto otvorenog, iako je vrijednost nabavke premašivala 50.000 KM. Sve navedeno, naglašeno je, protivno je odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Govoreći o rokovima nabavke, navedeno je da od  668 konkurentskih zahtjeva za dostavu ponuda čak 78 njih (11.7 %) je imalo rok kraći od 10 dana, dok je kao svojevrsni „šampion“ u kratkoći zadanih rokova izdvojen primjer Agencije za bankarstvo FBiH sa rokom od pet dana za nabavku prenosivih računala i procijenjenu vrijednost nabavke od 7.550,00 KM bez PDV-a.

Kada je riječ o diskriminirajućim kriterijima i tehničkim specifikacijama, navedeni su primjeri kada se u tehničke specifikacije navodi opis specifične robne marke: JP "Elektroprivreda RS" ZP „Elektro-Hercegovina“ AD Trebinje, za nabavku espreso kafe traži da je „sastavljena od Arabice najboljih kvaliteta, sa minimalnom primjesom azijske Robuste. Krema – bademasta sa odrazima mahagonij boje. Aroma – intenzivna i elegantna, sa blagom primjesom gorčine kakaa uz aromatsku bazu netom prženog kruha. Okus – vrhunski balansiran, ugodno kiselkast. Udio Arabice i Robuste 70/30%“, zatim nabavlja "Viski Civas Regal 12 ili odgovarajući ekvivalent, Viski Džek Denijels ili odgovarajući ekvivalent, Viski Džoni Walker ili odgovarajući ekvivalent..."

Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, nabavlja "Klub fotelja sa naslonom i rukonaslonima ispunjenim kombinacijom guščijeg perja i poliuretanske pjene, sve prema opisu i slici". Na čelu tog ministarstva je Elvir Kazazović.

Monitoring je vršen u periodu april-septembar 2017. i obuhvatio je 173 ugovorna organa putem praćenja 1.566 aktuelnih postupaka javnih nabavki. Praćeni su postupci utroška preko 500 miliona KM. Ugovorni organi podijeljeni su na 16 nivoa što je osiguralo da proces obuhvati sve nivoe vlasti u BiH.