NAKON SKUPŠTINE

Borba za MUP-ovu ambulantu još traje: Ministrice Ademaj, mi moramo imati nemedicinski kadar

Objavljeno u kategoriji BiH na 10.10.2017 11:34:00

NAKON SKUPŠTINE

Borba za MUP-ovu ambulantu još traje: Ministrice Ademaj, mi moramo imati nemedicinski kadar

Objavljeno u kategoriji BiH na 10.10.2017 11:34:00


Zbog specifičnosti posla neophodna posebna zaštita

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo jučer su na sjednici dali pozitivno mišljenje svim kantonalnim zdravstvenim institucijama za njihov rad i finansijsko poslovanje u 2016. godini.

No, ministrica zdravstva Zilha Ademaj u svom izlaganju kazala je neke činjenice za koje u drugim ustanovama kažu da ne odgovaraju istini.

Ademaj je kazala da je u 2016. godini bilo 3.206 uposlenih, od čega je medicinski kadar 2.555 i nemedicinski 651. Ministrica smatra da je zadovoljavajući odnos medicinskog i nemedicinskog kadra, dok je najnepovoljniji u ambulanti MUP-a.

Upravo se oko MUP-ove ambulante vode „borbe“, jer je reformom zdravstva planirano njeno gašenje, a što je naišlo na brojne kritike stručnih ljudi koji kažu da ovakav vid zdravstvene zaštite za policiju mora postojati.

Iz Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da nije tačno da je nepovoljan odnos medicinskog i nemedicinskog kadra u ovoj instituciji.

- Ovakva ustanova mora imati neovisan profesionalan menadžment, administraciju. Od 49 uposlenih 13 nisu medicinske struke, a to je evropski prosjek. Sa stanovišta sigurnosti svi podaci su centralizirani na jednom mjestu i sa njima manipuliraju kadrovi koji su provjereni i za to imaju posebna ovlaštenja. Osim specifične zdravstvene zaštite, u zavodu se obavljaju i drugi poslovi koji zahtijevaju povjerljivost u pogledu državne sigurnosti kao što su vještačenje alkohola, izdavanje ljekarskih uvjerenja o psihofizičkoj sposobnosti za lica koja rade na poslovima fizičke i tehničke zaštite, ljekarska uvjerenja za izdavanje dozvola za oružje – kažu iz Zavoda za Patriju.

Inače, ovakav tip zdravstvene ustanove koja se bavi specifičnim zdravstvenim zaštitom, mora imati neovisnu, profesionalnu i nekorumpiranu upravljačku strukturu i menadžment i treba biti organizirana na način kao i u zemljama Evropske unije i regiona.

- Priroda posla policijskih službenika stavlja ih na vrhu tih struka koje se moraju nositi sa znatnim brojem zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti koje su često neizbježne i zbog toga sigurnost i zdravlje policijskih službenika mora biti obezbijeđeno na jednom mjestu, a primarne i sekundarne zdravstvene preventivne mjere treba koristiti u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti na istom mjestu – dodaju iz Zavoda. 

Također, iz ove institucije ističu da su uvijek bili uspješna zdravstvena institucija koja je poslovala s viškom prihoda nad rashodima i koja ni u jednom momentu nije imala veći broj zaposlenih od broja priznatih i finansiranih od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.