SARAJEVO

Sindikat pisao Ljekarskoj komori FBiH: Ljekari KCUS-a izloženi mobingu

Objavljeno u kategoriji BiH na 12.09.2017 14:03:13

SARAJEVO

Sindikat pisao Ljekarskoj komori FBiH: Ljekari KCUS-a izloženi mobingu

Objavljeno u kategoriji BiH na 12.09.2017 14:03:13


Foto Patria

Predsjednik Podružnice sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo u UKCS dr. Hasan Tanović pisao je Ljekarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, od koje traži hitno uključenje u rješavanje problema između ljekara na KCUS i menadžmenta najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini, javlja agencija Patria.

„Smatramo da je način smjene dosadašnjeg šefa Klinike za ortopediju i traumatologiju (prof. dr. Ismet Gavrankapetanović op.a.) i zaobilaženje stručnog kolegija Klinike prilikom donošenja ove i drugih bitnih odluka nedopustivo i predstavlja ozbiljan prekršaj protiv uposlenika, struke a samim tim i protiv zdravlja ljudi“, navodi se u pismu. Dr. Tanović podsjeća da je stručni kolegij Klinike sastavio pritužbu na način na koji je smijenjen dr. Gavrankapetanović i s tim upoznao Upravni odbor i menadžment KCUS-a. Svoj potpis na ovo pritužbu stavilo je 15 od 18 članova Kolegija. Pritužbu su uputili očekujući od Uprave da objašnjenje njihovog postupka i poštivanje pravnih propisa i procedura. Međutim, u danima koji su uslijedili, navodi dr. Tanović, umjesto objašnjenja ljekari su došli u situaciju da pojedini članovi uprave vrše pritisak na ljekare potpisnike navedenog dokumenta. 

„Nakon neviđenog mobinga i direktnih i jasnih prijetnji kojima smo i sami svjedočili povučena su prvo tri potom još četiri i na kraju još jedan potpis“, navodi se u pismu upućeno Ljekarskoj komori FBiH. U pismu se navodi i to da su jedan broj onih koji su svoje potpise povukli unaprijeđeni su na višu funkciju "što se može dovesti u vezu s njihovom promjenom mišljenja i povlačenjem potpisa". Drugi dio kolega potpis je povukao iz straha i mobinga.

„Smatramo da su nemoralne ponude i prijetnje nedopustive aktivnosti posebno prema ljekarima u koje mnogi gledaju kao na uzore ponašanja u društvu“, navodi dr. Tanović. Podsjeća da je Statutom Komore definisano da su ciljevi komore između ostalog i očuvanje i zaštita ljekarske profesije, zadovoljenje stručnih i ličnih potreba ljekara, osiguranje uvjeta za organiziran nastup ljekara prema državnim organima, udruženjima i zdravstvenim ustanovama..., zaštita zdravlja građana...

„Aktivnosti menadžmenta i Upravnog odbora KCUS-a su jasno usmjereni ka odmazdi i mobingu potpisnika prigovora što stvara enorman pritisak na ljekare i što otežava obavljanje redovnih aktivnosti na poslu i ugrožava zdravlja i život pacijenata. Loša radna klima, podnošenje krivičnih prijava, stresna situacija i strah od reperkusija i kazni pa čak i gubitka posla se neminovno loše odražava i na odnos prema pacijentima“, navodi se u pismu. 

„Budući da smo od Kantonalne komore umjesto podrške i aktivnog učešća u pokušaju razrješenje nastale situacije dobili nesuvisli odgovor pun opravdanja za nečinjenje, obraćamo se vama kao krovnoj organizaciji jer smatramo da je neophodno da ljekarska komora zaštiti svoje članove. Stoga vas pozivamo da se aktivno uključite u ovaj slučaj i opravdate svoje postojanje kako bismo mogli da sve svoje vrijeme posvetimo zdravlju pacijenata umjesto što ga gubimo na borbu sa Upravom", zaključuje dr. Tanović u pismu koje je poslao Ljekarskoj komori FBiH.