OTVORENE PONUDE

Ko će graditi poddionicu Počitelj-Zvirovići na Koridoru 5c

Objavljeno u kategoriji BiH na 17.07.2017 16:30:01

OTVORENE PONUDE

Ko će graditi poddionicu Počitelj-Zvirovići na Koridoru 5c

Objavljeno u kategoriji BiH na 17.07.2017 16:30:01


Foto: Ilustracija

Danas je u sjedištu JP Autoceste FBiH d.o.o. u Mostaru obavljeno javno otvaranje ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Zvirovići. Rok za dostavljanje ponuda je bio 17.07.2017. godine do 13 sati.

Ponude za izgradnju poddionice Počitelj – Zvirovići predale su sljedeće kompanije: China Gezhouba Group Company Limited (Kina), Joint Venture: Strabag AG and Euro – Asfalt d.o.o. (Austrija i BiH), Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture: Fernas & Ozgun Insaat (Turska), Consortium: Azvirt Limited Liability Company and Power Construction Corporation of China  Ltd (Azerbejdžan i Kina).

Nakon otvaranja ponuda, tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će detaljno provjeriti pristiglu dokumentaciju, te potom izabrati izvođača radova s kojim će biti potpisan ugovor za izvođenje spomenutih radova.

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 km, a najznačajniji objekti na poddionici su most Počitelj (945 m), petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa. Procijenjena vrijednost radova iznosi 100 miliona eura. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Izgradnja poddionice finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o kreditu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB).