Objavljeno u kategoriji BiH na 14.07.2017 12:15:27

CCI: Ustavne reforme u KS su veliki iskorak naprijed

CCI: Ustavne reforme u KS su veliki iskorak naprijed

Objavljeno u kategoriji BiH na 14.07.2017 12:15:27

Foto NAP Foto NAP Foto NAP

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u saradnji s Ministarstvom pravde i uprave Kantona Sarajevo, uz podršku Vlade Švicarske, organizirali javnu debatu o nedavno pokrenutim reformama Ustava Kantona Sarajevo, na kojoj je zaključeno da je ovo potencijalno jedna od najvećih postdejtonskih ustavnih reformi i da treba uraditi sve kako bi se donijela najbolja rješenja u korist kvalitetnih javnih usluga i zadovoljstva građana. 

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je prijedlog ustavnih amandmana putem kojih se provodi nekoliko presuda Ustavnog suda Federacije BiH, vraćaju nadležnosti lokalnim samoupravama, te uređuju odnosi izmedu Kantona Sarajevo, Grada Sarajeva i općina u Kantonu i Gradu. Također, s nekoliko drugih odredaba provodi se odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda, utvrđuju se službeni jezici i pisma u Kantonu Sarajevo, vrši se usklađivanje sa Evropskorn konvencijom o zaštiti ljudskih prava, te se u Gradsko vijeće uvodi princip jednakopravnosti pripadnika Ostalih. 

- Pozivamo političke stranke i zastupnike u Skupštini Kantona Sarajevo da na narednoj sjednici Skupštine daju svoj maksimalni doprinos kako bi se Vladini prijedlozi eventualno usavršili i kako bi se osigurala široka skupštinska podrška ovoj krupnoj reformi. Ne mislimo da ikome, a najmanje građanima i lokalnim samoupravama, koristi odbacivanje ove reforme, pa se zbog toga nadamo jednoglasnoj podršci reformi. To je preduslov za donošenje nekoliko izuzetno važnih  zakona koji će ojačati lokalnu samoupravu, poboljšati kvalitet javnih usluga i općenito, konačno, poslati sliku o Sarajevu kao centru dobrih odluka i odgovorne politike - rekao je na današnjoj javnoj debati Adis Arapović, iz Centra civilnih inicijativa. 

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zakazenoj za 26. juli biće razmatrane ustavne reforme a za njihovo donošenje potrebna je dvotrećinska podrška zastupnika, odnosno potrebna je podrška 23 od 35 zastupnika u Skupštini KS, prenosi NAP.