UMJETNOST

Baščaršijske noći: Promocija knjige "Muzika za klavir u BiH 1945-1992" autorice dr. Merime Čaušević

Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 12.07.2017 09:49:37

UMJETNOST

Baščaršijske noći: Promocija knjige "Muzika za klavir u BiH 1945-1992" autorice dr. Merime Čaušević

Objavljeno u kategoriji Lifemagazin na 12.07.2017 09:49:37

Foto Arhiv Foto Arhiv

U sklopu 22. internacionalnog festivala "Baščaršijske noći" u Sarajevu, održat će se promocija knjige "Muzika za klavir u Bosni i Hercegovini 1945-1992" autorice prof. dr. Merime Čaušević.

Knjiga predstavlja dugogodišnji istraživačko-analitički rad na polju umjetničke klavirske muzike u Bosni i Hercegovini, a nastala je iz potrebe da se o bosanskohercegovačkoj klavirskoj muzici do 1992. godine prezentiraju što potpunije, decidne i kvalitetne informacije, kako naučnoj, stručnoj, tako i široj javnosti.

Promotori knjige su prof. dr. Refik Hodžić sa Muzičke akademije u Sarajevu, te pijanist doc.mr. Bartolomej Stanković sa Muzičke akademije u Istočnom Sarajevu, koji će tom prilikom i odsvirati odabrana djela za klavir bh. kompozitora.

 Moderator promocije je dr. sc. Mirzana Pašić-Kodrić.

Merima Čaušević rođena je u Cazinu 1969. godine gdje je završila osnovnu općeobrazovnu i muzičku školu. Srednju muzičku školu završila je u Bihaću, a ostalo formalno/akademsko obrazovanje stekla je na Teoretsko-pedagoškom odsjeku Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je 1991. godine, a 2002. godine stekla naučni stepen magistra muzičkih nauka odbranom magistarske radnje pod nazivom Klavirske kompozicije bosanskohercegovačkih kompozitora - pregled, analiza, sistematizacija.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Perspektive i efekti muzičke edukacije u inkluzivnom odgojno-obrazovnom procesu odbranila je 2010. godine i stekla naučni stepen doktora nauka.

Značajno pedagoško iskustvo stekla je u radu sa djecom različitog uzrasta (osnovne i srednje općeobrazovne i muzičke škole), kao i studentima. Aktivna je učesnica stručnih i naučnih seminara, simpozija, kongresa u zemlji i inostranstvu (Turska, Poljska, Holandija, Hrvatska).

Članica je Muzikološkog društva FBiH od 1998. godine, te Evropske asocijacije za muziku u školama (EAS- European Association for Music in Schools) od 2010. godine.

Autorica je jedne naučne knjige, koautorica jedne monografije, te je napisala i objavila više stručnih i naučnih radova u zbornicima, časopisima, knjigama.

Zaposlena je na Pedagoškom fakultetu Sarajevo, od 1994. godine, a trenutno je u zvanju vanrednog profesora. Obavlja i dužnost prodekanese za nastavu.

Pored interesa za istraživanja bosanskohercegovačke muzike, autorica istražuje značaj muzičke edukacije i muzike uopće u razvoju djeteta i ličnosti.

Promocija knjige će se održati u  četvrtak, 13. jula 2017. godine sa početkom u 20 sati, u Galeriji BKC-a u Sarajevu.