KANTON SARAJEVO

Klub za traženje posla: Služba osigurala 1.000 mjesečnih karata za javni prijevoz

Objavljeno u kategoriji Biznis na 03.07.2017 13:24:58

KANTON SARAJEVO

Klub za traženje posla: Služba osigurala 1.000 mjesečnih karata za javni prijevoz

Objavljeno u kategoriji Biznis na 03.07.2017 13:24:58


Klub za traženje posla

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo nastavlja sa aktivnostima Klubova za traženje posla u cilju podizanja efikasnosti i usluga. Služba je Programom mjera aktivne politike zapošljavanja za 2017. godinu, odnosno podsticajnom mjerom „Klub za tražanje posla“ osigurala 1.000 mjesečnih karata za javni prijevoz koje će iskoristiti učesnici Kluba kako bi učestvovali u višesedmičnim aktivnostima Kluba i aktivno tražili posao.

Za polaznike Kluba planirana su sredstva za kupovinu mjesečnog kupona za gradski prijevoz. Klub za traženje posla je namijenjen zainteresovanim nezaposlenim osobama od 18 do 35 godina, koje su na evidenciji  nazaposlenih osoba Službe, duže od 6 mjeseci i jedna je od aktivnih mjera koje se provode u radu sa nezaposlenim osobama, a putem koje se nezaposlenim osobama pruža kontinuirana, stručna pomoć u aktivnostima traženja posla.

Cilj Kluba za traženje posla je mjesna i profesionalna pokretljivost nezaposlenih osoba. Aktivan rad u Klubu za traženje posla sa jednom grupom traje tri sedmice, a grupe broje do 10 polaznika.

U Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo razgranata je mreža pet Klubova za traženje posla i to u biroima Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Ilidža i Hadžići. Od  uspostave ove aktivne mjere  do danas, obuku je prošlo 7.098 mladih ljudi, (4.266 žena i 2.832 muškaraca). Od ukupnog broja zaposleno je  3.090 osoba, od čega  1.871 žena i 1.219 muškaraca. Posao  su  pronašli u roku od 6 mjeseci, a neki i tokom trajanja programa u Klubu.

Klub za traženje posla funkcioniše u tri segmenta:

-           Radionica za prepoznavanje (osvještavanje ) vještina i sposobnosti. Kroz 13 tema/obuka, članovi Kluba dolaze do motivacije, utvrđivanja i unapređenja ličnih potencijala potrebnih za zapošljavanje i/ili daljeg obrazovanja.

-           Grupa za podršku;

Akcenat je na samoinicijativnim posjetama poslodavcima, a također se organizuju i grupne posjete poslodavcima.

-           Razmjena informacija o slobodnim radnim mjestima;

Nakon završenih radionica, voditelj Kluba 6 mjeseci prati aktivnosti traženja posla članova Kluba, a pri čemu su članovima na raspolaganju i savjetodavne usluge, ali i usluge korištenja računarske i druge opreme Službe, radi uspostavljanja komunikacije sa poslodavcima.

Klub za traženje posla je u BiH kreiran u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a podržan od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju ( SDC).