BROJNI PRITISCI

UO UNSA proglasio se nenadležnim o zahtjevu za smjenu dekanese Medicinskog fakulteta

Objavljeno u kategoriji BiH na 19.05.2017 19:06:06

BROJNI PRITISCI

UO UNSA proglasio se nenadležnim o zahtjevu za smjenu dekanese Medicinskog fakulteta

Objavljeno u kategoriji BiH na 19.05.2017 19:06:06


Rektorat UNSA

UO UNSA održao je i danas na zahtjev predsjednika Mevludina Mekića telefonsku sjednicu (odnosno komunikacija putem e-maila) kako bi se ponovo razmatrala peticija sa 58 potpisa članova Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta sa zahtjevom za smjenu dekanese ovog fakulteta Almire Hadžović-Džuvo, piše agencija Patria.

Za razliku od jučer kada je sa pet glasova protiv i četiri za odbijen prijedlog Mekića da se izjašnjavaju o upućenoj peticiji, danas je UO donio i tri zaključka.

Jedan od njih je da UO konstatuje da su zaprimili peticiju sa potpisima 58 članova NNV-a za smjenu dekanese Hadžović-Džuvo, drugi je da nisu nadležni za odlučivanje te je po zakonu za dalje postupanje nadležan rektor i treći da se zahtjev NNV-a uputi rektoru Rifatu Škrijelju.

Inače, u cijelom ovom nelegalnom procesu prekršen je zakon o visokom obrazovanju jer rukovodioce organizacionih jedinica imenuje i razrješava Nastavno naučno vijeće i to tajnim glasanjem.

Jasno je da su oni koji su služeći se raznim metodama iznudili 58 potpisa svjesni da bi na tajnom glasanju većina potpisnika bila protiv te su se direktno obratili na četiri pogrešne adrese. Premijer i ministar obrazovanja Elmedin Konaković i Elvir Kazazović nemaju nadležnost, kao ni UO UNSA-e, niti je rektor dužan postupiti po ovom zahtjevu.

Potpisi za smjenu prikupljani su pod velikim pritiskom, prijetnjama, pa čak i ucjenama pojedinih uposlenika KCUS-a i Medicinskog fakulteta od strane odanog tima direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović odakle je i potekla ideja o smjeni dekanese. Upravo je sa KCUS-a izdato saopćenje u ime NNV Medicinskog fakulteta te je jasno otkriven nalogodavac.

Inače, i studenti Medicinskog fakulteta danas su potpisali peticiju kojom traže poništavanje potpisa osam predstavnika studenata jer smatraju da to nije urađeno u dogovoru sa studentima već su samovoljno iz njima poznatih razloga stavili svoj potpis i pridružili se hajci na dekanesu.