AFERA OKO MEDICINSKOG FAKULTETA

Sebija Izetbegović tvrdi da nije organizator peticije, a zahtjev za smjenu medijima poslan iz KCUS-a

Objavljeno u kategoriji BiH na 17.05.2017 12:45:29

AFERA OKO MEDICINSKOG FAKULTETA

Sebija Izetbegović tvrdi da nije organizator peticije, a zahtjev za smjenu medijima poslan iz KCUS-a

Objavljeno u kategoriji BiH na 17.05.2017 12:45:29


E-mail s kojeg je upućeno saopćenje

Na e-mail adrese medija upućeno je saopćenje za javnost sa zvanične adrese Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (info@kcus.ba) a koje se odnosi na zahtjev za smjenu dekanese Medicinskog fakulteta u Sarajevu Almire Hadžović-Džuvo. Poznato je da svako saopćenje koje uputi KCUS mora imati odobrenje direktorice Sebije Izetbegović pa tako je i ovog puta, piše agencija Patria.

Inače, glavni protagonisti peticije bili su Enra Suljić, direktorica Instituta za naučnoistraživački rad KCUS-a i Mirza Dilić, šef Klinike za vaskularne bolesti uz podršku direktorice Izetbegović koja je u izjavi za Klix.ba kazala da nije organizirala ali jeste potpisala peticiju. Ako je ovo tačno što kaže direktorica, onda neka odgovori na pitanje zašto je sa KCUS-a poslano saopćenje, umjesto sa Medicinskog fakulteta s obzirom da se tvrdi da je većina potpisa članova NNV-a sa ovog fakulteta.

Naime, kako je navedeno u saopćenju, na inicijativu 58 članova Naučno nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NNV) predat je zahtjev za razrješenje dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: rektoru Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifatu Škrijelju, premijeru Vlade Kantona Sarajevo Elmedinu Konakoviću, ministru za obrazovanje, nauku i mlade KS Elviru Kazazoviću i Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu.

Također, navodi se da je peticiju za smjenu potpisalo 58 članova i to samo 16. maja od toga 20 profesora uposlenika KCUS-a, 30 profesora i docenata u stalnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu UNSA i 8 studenata.

Iako je u saopćenju navedeno da je u prilogu i spisak potpisnika sa KCUS-a ipak nisu dostavili imena i prezimena 58 potpisnika.

Dekanesa Hadžović-Džuvo u prvoj reakciji na ovaj sada već zvanični zahtjev kazala je: „Samo neka su pritisci prestali“.

Ona kaže da ne bi mogla raditi i doseći nivo koji sada ima Medicinski fakultet da je bio toliki broj nezadovoljnih profesora u proteklom periodu.

Podsjećamo, uposlenici Medicinskog fakulteta imali su tokom proteklog vikenda brojne pozive i pritiske sa KCUS-a da potpišu peticiju. Nezvanično, brojni potpisnici na različite načine bili su podstaknuti, pa i ucijenjeni kako bi podržali smjenu. 

Saopćenje koje je upućeno sa adrese info@kcus.ba

Sarajevo 17.05.2017.godine

SAOPĆENJE

Na inicijativu 58 članova Naučno nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NNV) predat je zahtjev za razrješenje dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Rektoru Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifat Škrijelj, Premijeru Vlade Kantona Sarajevo gdin.Elmedin Konaković, Ministru za obrazovanje, nauku i mlade KS gdin.Elvir Kazazović i Upravnom odboru Univerziteta u Sarajevu.

Kako su brojnim pregovorima tokom 2016.godine iscrpljene sve mogućnosti da se otklone nedostaci i nepravilnosti u odnosima Medicinskog fakulteta i KCUS-a, dvotrećinska većina članova NNV-a Medicinskog fakulteta bila je prinuđena pozvati se na Statut Univerziteta u Sarajevu i to Član 101.(Razrješenje dekana), tačka (2), stav (e), u kojem se  navodi da  prijedlog za razrješenje dekana može podnijeti jedna trećina članova vijeća.

Dana 16.05.2017.godine za opoziv dekana svojeručno je potpisalo 58 članova NNV (zahtjev i spisak članova NNV-a u prilogu ovog dokumenta), a što je dvotrećinska većina, odnosno 66,6% članova vijeća, koji zahtijevaju  pokretanje postupka razrješenja dekana.

U pomenutom zahtjevu od 16.05.2017.godine obrazloženi su razlozi i taksativno navedene radnje i postupci dekana koji su doveli do zahtjeva za smjenu.

Od 58 potpisanih članova NNV-a potpisano je 20 profesora uposlenika KCUS, 30 profesora i docenata u stalnom radnom odnosu na Medicinskom fakultetu UNSA i 8 studenata.

                                                                             Članovi NNV Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu